Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

I Struer spørger de børnene om inklusion

Forskere skal følge Struer Kommunes inklusionsprojekt på tre folkeskoler, hvor udsatte elever inkluderes i det nære miljø
30. DEC 2011 11.35

STRUER: Servicestyrelsen har bevilget 1½ mio. kr. til et forskningsprojekt under VIA University College i Aarhus, hvor forskere vil nærstudere tre folkeskolers indsats i kommunens inklusionsprojekt SUS, som har til formål at styrke inklusion af elever i den daglige undervisning - også børn med vanskeligheder, oplyser kommunen.

SUS, der står for Specialundervisningscenter Struer, er navnet på et børn- og ungeprojekt som gik i luften 1. august 2011. Det handler om øget inklusion af børn med stort set alle typer behov og om udvikling af folkeskolerne i Struer Kommune. Tilbuddene til elever med behov for ekstra støtte - både socialt og fagligt - skal tilbage på folkeskolerne.

Eleverne skal inkluderes i det nære miljø, og ikke føle at være 'på tålt ophold' på specialskoler eller i specialklasser. Kompetencerne til at rumme elevernes forskellige behov skal ligeledes tilbage på skolerne. SUS går ud på i at sprede faglighed og erfaringer til fælles viden og kompetencer hos samtlige skoler i kommunen.

Udviklingen går fra eksklusion af udsatte børn hen imod inklusion af alle børn i folkeskolen - og det kræver omstilling. Mindst seks ud af de 19 kommuner i Region Midtjylland omorganiserer skoleområdet, så udsatte børn og unge har deres hverdag i de kommunale folkeskoler, og specialtilbud lukkes ned.

Feltobservationer
Og det er blandt andet den omstilling, som forskerne med de 1½ million i baghånden vil kigge nærmere på med feltobservationer, interviews og analyse af den politiske kommunikation i Struer Kommune over en treårig periode fra 1.1.2012 til 31.12.2014.

Forskerne vil undersøge:
· Hvilke politiske overvejelser ligger bag inklusionsprojekterne, og hvilke tiltag igangsættes så socialrådgiveres, læreres og pædagogers viden og kompetencer ud i inklusionsarbejdet styrkes?
· Oplever udsatte og ikke-udsatte børn samt voksne omkring dem, at inklusionen sker?

- Struer Kommune opfattes som eksemplarisk blandt de mange danske kommuner, der igangsætter inklusionsprojekter af flere grunde. For det første lukkede specialskolen Resen Skole, der blandt andet havde elever med adfærdsvanskeligheder, og for det andet imødekommer Struer de helt centrale betingelser, som skal være til stede, for at fremme en inkluderende pædagogik, siger Lotte Junker Harbo, cand.pæd.soc og en af de tre forskere fra VIA University College, der skal følge udviklingen på nærmeste hold.

- En af de væsentlige grunde til at vi fik pengene er, at vi faktisk spørger børnene og ikke kun voksne. Og det er alle børn, ikke kun børn i udsatte positioner. Det er der ikke rigtig andre der gør, siger Lotte Junker Harbo.


http://www.flickr.com/photos/thejyan/with/121533763/