dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

50.000 specialskolebørn på vej i almindelige klasser

Efter lang forberedelse er regeringen klar med forslag om en kraftig opbremsning i antallet af børn, der sendes til specialundervisning
KORT NYT4. JAN 2012 10.42

Allerede efter den kommende sommerferie ventes op imod 50.000 hidtidige specialskole-børn at komme tilbage til folkeskolen, oplyser Orientering på P1.

Samtidig får forældrene ringere mulighed for at klage over det skoletilbud, deres børn får, ligesom det i flere og flere kommuner får økonomiske konsekvenser for den enkelte folkeskole at udskille børn til specialundervisning væk fra den almindelige skole.

Andreas Rasch-Christensen, videncenterleder, Center for Skole- og Institutionsstudier, understreger, at alle elever - også med de ressourcestærke - sådan set har godt af at være sammen med alle typer af elever.

Når det gælder retskravet for specialundervisning til diagnosticerede børn, og udviklingen hen imod større inklusion i folkeskolen, opfatter han kontakt og dialog med alle implicerede forældre som vigtig - både med de forældre, der helleres havde set et specialtilbud til deres barn, og til de frældre, der er bekymrede for det faglige og sociale niveau i klassen.

Når det gælder lærerne, der i stort omfang alerede synes, der inkluderes for mange børn, peger han på klar ledelse og efteruddannelse som væsentlige redskaber. Der er behov for kompetence-udvikling bl.a. i retning af differentiering af undervisningen.

ka