Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Furesø satser på at virkeliggøre inklusion i folkeskolen

Furesø Kommune vil især bruge ressourcer på at skabe stærke, lokale løsninger for alle børn – både med og uden behov for særlig støtte

FURESØ: I Furesø Kommune bliver 10-15 børn hvert år sendt direkte fra daginstitution til et specialtilbud. De begynder slet ikke i en almindelig folkeskole. Samtidig bliver gennemsnitligt to-tre elever fra hver af kommunens syv folkeskoler flyttet til et specialtilbud i løbet af et skoleår. I alt går ca. 300 elever fra Furesø Kommune i et specialtilbud.

- Af hensyn til børnene, deres familier og kommunens økonomi er det afgørende at få vendt udviklingen. 20 pct. af de ressoucer, vi bruger på folkeskolen, går til fem pct. af eleverne, men vi ønsker at bruge flest mulige ressourcer på at etablere solide, lokale løsninger, som inkluderer alle børn – både med og uden behov for særlig støtte, siger Jane Isdal (SF), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Fra og med skoleåret 2011/2012 giver Furesø Kommune 10 børn, som er i specialtilbud uden for kommunen, et undervisningstilbud i en lokal folkeskole. Børnene bliver del af klasserne i et tæt samarbejde med forældre, lærere, pædagoger og fagfolk, og politikerne har sørget for, at der følger penge og ressourcer med børnene.

Dermed kan skolerne lokalt etablere de rammer og den støtte, den enkelte elev har brug for. Det kan fx være en støttelærer, fysiske tiltag og hjælp til at skabe et udvidet skole-hjem-samarbejde. 

- Inklusions-tankegangen kan styrke vores skoler og institutioner generelt, men det er en indsats, der stiller krav til både børn og voksne. Vi skal ændre vores tilgang, så børn med behov for særlig støtte ikke pr. definition opfattes som 'problembørn', der skal fjernes fra fællesskabet for at få hjælp. I stedet skal de have hjælp og støtte i deres daglige miljø, hvor lærere og pædagoger arbejder aktivt og målrettet med inkluderende metoder, siger Jane Isdal. 

Udvalgsformanden understreger, at inklusionen i almindelige skoler og tilbud kun skal ske, hvis det er til gavn for det enkelte barn. Furesø Kommune vil også fremover sikre fuldt udbyggede specialtilbud til de børn og unge, der har behov for det. 200 medarbejdere får kompetenceløft

I Furesø gennemfører 200 ledere og medarbejdere fra skoler, fritidstilbud, daginstitutioner og sundhedstjenesten uddannelsesforløb i inklusion som arbejdsform. Uddannelsesforløbene foregår i samarbejde med Professionshøjskolen UCC, KLEO og Pædagoguddannelsen Sydhavn og afsluttes i 2012.

Furesø Kommune har netop udsendt folderen 'Børn skal favnes i fællesskab' til alle forældre med børn i kommunens skoler, institutioner og fritidstilbud. Folderen kan ses og downloades på www.furesoe.dk/inklusion.

Foto: http://www.flickr.com/photos/kongsvinger/3841880479/sizes/z/in/photostream/

mou