Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udemokratisk og underkendende KL-aftale

DEBAT Frie Børnehaver og Fritidshjem opfordrer alle fritidshjem og klubber til at blive omdannet til private institutioner
8. JUN 2011 8.43

Af landsformand Jens Terp

Private fritidshjem og klubber vil være bedst for en forebyggende fritidspædagogik. Og fritidshjem og klubber hører hjemme i dagtilbudsloven.

Fritidshjem og klubber har historisk været det fristed i børnenes hverdag, hvor de under trygge rammer har kunnet udvikler sig, blandt andet gennem kreativ leg. Men vigtigst af alt, har de kunnet møde hinanden under sociale vilkår, hvor de alle med deres individuelle forskelle, har kunnet dannet fællesskaber. Fællesskaber som er afgørende for, at de lærer de virkelige sociale koder at kende, som skaber sammenhængskraften i vores demokratiske samfund. I en tid, hvor der individualiseres og skabes kunstige sociale identiteter i de elektroniske digitale spil, er fritidshjemmenes og klubbernes kvalitative pædagogiske tilbud med nærværende voksne stadigt meget afgørende for den sociale dannelse.

Fritidshjemmene og klubberne er opfundet af pionerer fra civilsamfundet, og mange af dem er stadigt drevet af lokale frivillige personer fra civilsamfundet. De har altid haft sigte på en forebyggende indsats, ikke mindst for børn og unge, som ikke trives i skolemiljøet eller som har andre måder at lære på. Samtidigt har de stået for megen nytænkning og eksperimenter, der er kommet hele området, ja hele samfundet til gavn.

Fritidshjem og klubber, der er selvejende, ejes af forældrene, og de har derfor stor demokratisk indflydelse - hvorimod skolen ejes af kommunen og forældrene har stort set ingen betydelig indflydelse.

Vanvittigt ikke at lytte til fremsynede kommuner
Det er derfor vanvittigt, at Regeringen og KL ikke lytter til de kommuner, som er fremsynede og progressive. For eksempel har Københavns Kommune et godt og solidt fritidspædagogisk tilbud, der har et forpligtende samarbejde med skolerne, og senest har Furesø Kommune indgået en aftale med Frie Børnehaver og Fritidshjem om at etablere fem private fritidshjem og klubber. Regeringens og KL's aftale er udemokratisk, uvidenskabelig og underkendende. Aftalen er endnu ikke blevet til lov og alle gode kræfter bør samles om at forhindre aftalen i at blive vedtaget.

Vi opfordrer derfor alle fritidshjem og klubber til allerede nu at blive omdannet til private fritidshjem og klubber - derved vil en inkluderende og forebyggende fritidspædagogik have de bedste vilkår. En besparelse på mere end 140 millioner kroner svarende til mere end 6 stillinger pr. institution er helt hen i vejret, og fortæller, at der er tale om et kraftigt fald i kvaliteten af det pædagogiske tilbud. Det viser, hvor lavt et ambitionsniveau KL og Regeringen har for fritidshjem og klubber, når de påtænker at omdanne dem til SFO'er.

Aftalen vil, hvis den bliver til lov, også sparke gulvtæppet væk under de integrerede institutioner, der har arbejdet med inklusion på tværs af aldre og i et 0-18 års perspektiv. Også dette viser hvor lidt gennemtænkt aftalen er.


Landsformand i Frie Børnehaver og Fritidshjem, Jens Terp