Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Det gælder ikke børn med - men i problemer

LP-modellen, en systemisk metode til at arbejde målrettet med inklusion og trivsel i folkeskolen, har ført til forbedret undervisning og mindre behov for specialundervisning
8. APR 2011 6.02

ROSKILDE: I Roskilde har man nu i to et halvt år brugt den inkluderende LP-model, og tirsdag var mere end 1500 pædagogisk ansatte på fritidshjem, SFO, skoler og i klubber samlet til pædagogiske forelæsninger om modellen af ophavsmanden selv, professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Hedmark samt en række andre oplægsholdere, oplyser kommunen.

LP-modellen er en systemisk metode til at arbejde målrettet med inklusion og trivsel. Elever med problemer bliver til elever i problemer, når man ved hjælp af modellen går bort fra at se isoleret på eleven og over til at fokusere på elevens interaktion med omgivelserne.

LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse, og modellen bruges i dag på alle skoler, fritidshjem og SFO'er i Roskilde Kommune. Klubberne er nyeste skud på stammen i LP sammenhæng i Roskilde. De skal til at indføre modellen i de kommende år.

Ny kortlægning
En ny kortlægning af resultaterne af arbejdet med LP-modellen i Danmark lavet af UC Nordjylland viser tydelige resultater. Kortlægningen offentliggøres først i næste uge, men allerede til forelæsningen kunne professor Thomas Nordahl løfte sløret for, at der er sket en mærkbar positiv udvikling på de år LP-modellen er blevet brugt i Danmark:

- På de danske skoler der bruger LP-modellen, er der sket en forbedring af undervisningen, som har ført til, at færre elever har behov for specialundervisning, fortalte han under forelæsningen.

Som led i kortlægningen har man spurgt 30.000 elever, som også selv vurderer, at de trives bedre nu end i 2008 før LP-modellen blev indført. Og elever, der trives, lærer som bekendt bedre end dem, der ikke gør.