DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Unges frafald på erhvervsskoler vil vokse

Unges frafald på erhvervsskoler vil vokse

Trods et frafald på 46 pct. af de unge på erhvervsskolerne, så tror kun 13 pct. af lærerne, det kan bringes ned - 30 pct. tror det vil stige, viser undersøgelse
16. FEB 2012 11.40

Hvis kommunerne sætter deres lid til erhvervsskolerne, når det gælder om at nå målet om, at 95 pct. af de unge skal tage en uddannelse, så skal de måske til at tænke om. For ifølge en undersøgelse, LOs ugebrev A4 har fået lavet, så er der stor sandsýnlighed for, at den nuværende frafaldsprocent på ikke mindre end 46 vil stige yderligere.

Ifølge en ny omfattende undersøgelse, som Ugebrevet A4 har gennemført blandt lærere på erhvervsskolerne, tror tre ud af ti lærere, at frafaldet vil vokse yderligere de næste år. Og hver anden lærer mener, at frafaldet vil være uændret, så hver anden elev stadig vil forlade skolerne uden et svendebrev.

Der er med andre ord kun 13 pct. af lærerne, der tror, at det vil lykkes at få det høje frafald til at blive mindre i de kommende år, skriver A4.

Undersøgelsen er lavet af analysefirmaet Kaas & Mulvad i samarbejde med Uddannelsesforbundet og omfatter 755 erhvervsskolelærere.

Undersøgelsens resultat står i skærende kontrast til politiske mål om, at 95 procent af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) er da også bekymret for udviklingen, og nedsætter nu et ministerudvalg, der skal have fokus på problemstillingen.

- Det er en kæmpe opgave at nå de 95 pct., og for at vi kan nå det, nedsætter jeg nu et udvalg med i alt syv ministre, hvor jeg selv sidder for bordenden. Vi vil især se på, hvordan vi kan forbedre erhvervsuddannelserne, oprette flere praktikpladser og få flere unge igennem til et svendebrev, siger Christine Antorini til A4.

Erhvervsskolelærernes fagforening, Uddannelsesforbundet, er på linje med lærerne i deres dystre spådomme om frafald. Formand Hanne Pontoppidan siger til ugebrevet:

- Så længe uddannelsesvejlederne og andre presser så mange uafklarede unge ind i erhvervsuddannelserne, vil frafaldet være tårnhøjt. Man kan gøre forskellige ting på den pædagogiske front for at sikre, at så mange som muligt får en motivation for at være der og blive i uddannelsen. Men den grundlæggende præmis - om at unge skal vælge erhvervsuddannelserne af lyst - mangler altså.

mou