20 millioner til nordjyske ungdomsuddannelser

Flere iværksætterdrømme blandt hhx- og htx-elever og målrettede tilbud i overgangen fra 10. klasse til erhvervsuddannelse. Det er nogle af de idéer, Nordjyllands Regionsråd har besluttet at støtte

NORDJYLLAND: I alt ti projekter, har opnået støtte, og de viser, at der er et bredt og godt samarbejde blandt de nordjyske ungdomsuddannelser. Flere nordjyske kommuner har engageret sig i projekterne, og virksomheder, erhvervsråd og ressourcecentre indgår også som partnere. Det vidner om en stor sammenhængskraft på området og et ønske om at få mest muligt ud af hinandens ressourcer. Samtidig tager projekterne fat på en masse udfordringer.

- Jeg er glad for at se den store idérigdom og spændvidde i de uddannelsespolitiske udfordringer, som projekterne tager op. Ungdomsuddannelserne arbejder målrettet for at få flere unge til at tage en uddannelse - ikke mindst i yderområderne. Herudover gør de en aktiv indsats for, at nordjyske elever og studerende tænker mere innovativt og kreativt. Jeg er overbevist om, at indsatsen på begge områder vil styrke Nordjylland på sigt, siger Ulla Astman (S), regionsrådsformand.

Fokus på innovation på flere niveauer
Fire af de ti støttede projekter handler om innovation i uddannelse - både inden for erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og VUC. Målet er, at Nordjylland i fremtiden får endnu flere unge, som kan 'tænke ud af boksen', og som med deres nysgerrighed og iværksætterkultur kan være med til at skabe udvikling og vækst i Nordjylland.

Et af de projekter, der sætter fokus på innovation, er 'Videns- og Innovationselevatoren'. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem alle de nordjyske handelsgymnasier og tekniske gymnasier. Lige som en elevator, der fører mennesker fra én etage til den næste, vil projektet præsentere eleverne for idéudvikling og iværksætteri allerede i grundskolen kombineret med brobygningsaktiviteter til næste uddannelsestrin.

Undervisningen foretages af lærere fra hhx og htx. Hermed skabes en naturlig overgang for eleverne til hhx / htx. På samme måde sker der en koordinering med de videregående uddannelsers indsats på området. Dermed vækkes interessen for innovation allerede i grundskolen og stimuleres og videreudvikles på de næste trin i uddannelsessystemet.

- Det er afgørende for Nordjylland, at vores unge kan bidrage til regionens vækst fremover ved at blive dygtigere til at arbejde og tænke innovativt. Derfor har vi også i Regionsrådet indstiftet en Nordjysk Innovationspris for ungdomsuddannelserne. Med innovationsprisen og de støttede innovationsprojekter har vi igangsat en stor og dækkende indsats, som vi ser frem til at følge fremover, siger Ole B. Sørensen (V), formand for det rådgivende udvalg for Regional Udvikling.

Barriererne for uddannelse skal brydes ned
En anden stor opgave for Nordjylland er at nå målet om, at 95 % af de unge skal tage en ungdomsuddannelse. Her har Erhvervsskolerne i Aars valgt at gøre en særlig indsats for de unge, der har sværest ved at komme i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektet 'X-klasse med udvidet kontakt og mentoropfølgning' er udviklet i samarbejde med 10. Klasse Center Vesthimmerland og UU Vesthimmerland. Som elev i X-klassen vil man opleve et særligt uddannelsestilbud på tværs af 10. klasse og erhvervsuddannelserne, evt. krydret med praktikophold hos virksomheder i lokalområdet.

Undervisningen vil være fokuseret på grundfagene dansk, engelsk og matematik. Men samtidig vil fagene blive kombineret med praktiske og tværfaglige projekter, som skaber sammenhæng og forståelse for eleverne. Undervisning i matematikkens verden og markedsføringsprincipper kan f.eks. kombineres med at sætte gamle cykler i stand og sælge dem.

Endelig får eleverne en mentor fra 10. klasse, der følger dem det første halve år efter overgangen til ungdomsuddannelsen.

mou

Fakta:
Regionsrådet har besluttet at igangsætte ti store udviklingsprojekter på de nordjyske ungdomsuddannelser. Projekterne vil de næste 2-3 år fokusere på at løse udfordringerne omkring barrierer for uddannelse, uddannelse i yderområder, overgange mellem uddannelser og innovation i uddannelse.

Projekternes fordeling på indsatsområder:
· barrierer for uddannelse (2 projekter)
· uddannelse i yderområder (2 projekter)
· overgange mellem uddannelser (2 projekter)
· innovation i uddannelse (4 projekter)

De ti udviklingsprojekter bliver i alt bevilget 20 millioner kroner fra Regionsrådets uddannelsesmidler. Hertil kommer ca. 5 millioner, som uddannelserne og de øvrige projektpartnere selv bidrager med til projekterne.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job