Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lukkedage - kun når der er få børn i institutionen

Så løse lukkedage og hele uger i ferieperioder er ikke i overensstemmelse med aftalen med regeringen, hvis der ikke samtidig er tale om lavt pasningsbehov, skriver KL

KL og regeringen har i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 bekræftet, at der kun kan afholdes lukkedage i daginstitutionerne, når der er lavt fremmøde blandt børnene. Det oplyser KL i en pressemeddelelse.

Regeringen og KL er således enige om, at lukkedage alene kan holdes på dage, hvor fremmødet af børn er lavt, og hvor det derfor er uforholdsmæssigt dyrt at holde åbent. Det er essensen af den aftale, som regeringen og KL netop har indgået i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2012.

Det er uhensigtsmæssigt at holde åbent, hvis der er tale om en situation, hvor fremmødet af børn er lavt. Det er i overensstemmelse med aftalen at holde lukket dele af sommeren, hvis fremmødet i øvrigt er lavt, jf. vejledningen om lukkedage. Kommunerne skal altid stille et alternativt pasningstilbud til rådighed.

Omvendt er det ikke i overensstemmelse med aftalen at melde spredte løsrevne lukkedage samt lukkeuger, f.eks. i sommerperioden, ud til kommunens institutioner uden forudgående at have vurderet, at der er tale om et lavt pasningsbehov blandt forældrene i de pågældende dage og uger. Kommunen skal sikre, at vurderingen afspejler forældrenes reelle pasningsbehov.

mou