Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Børnene kigger langt efter en voksen

En ansat til tre vuggestuebørn/dagplejebørn, en ansat til fem børnehavebørn og en ansat til 10 fritidshjems-/SFO-børn - og derudover folk til det administrative, foreslår FOLA nu som minimums-normeringer
29. MAR 2011 9.10

'Har vi nået en grænse - hvor er den danske daginstitutionsmodel på vej hen?' Med den overskrift bliver de mindste sat på dagsordnen, når forskere, politikere, forældre, ansatte og organisationsfolk mødes i Fællessalen på Christiansborg i dag for at drøfte, om vi har nået en grænse.

- Desværre er der rigtig meget der indikerer, at vi for længst har overskredet grænsen, siger Lars Klingenberg, formand for FOLA og vilkårene i rigtig mange af vores daginstitutioner får mig til at overveje, om der i virkeligheden er tale om 'offentligt omsorgssvigt'.

- Daginstitutionsområdet har gennem de seneste år været udsat for eklatante forringelser, som betyder at vores børn skriger på voksenkontakt. Det er en ganske grotesk udvikling, når vi ved, at gode normeringer giver en samfundsmæssig merværdi i form af mere velfungerende børn, unge og voksne (SFIs forskningsoversigt om 'Børnehavens betydning for børns udvikling'), og der advares om, at ved flere end tre vuggestuebørn til én voksen er der betydelig risiko for, at det går ud over børns trivsel og udvikling. Se mere.

- Politikerne bliver nødt til at påtage sig et ansvar og sikre nationale minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Der skal være tid til omsorg, dialog og opmærksomhed omkring det enkelte barn. Er der ikke det, så svigter vi!

FOLAs forslag til minimumsnormeringer:
• En ansat til tre vuggestuebørn/dagplejebørn,
• En ansat til fem børnehavebørn,
• En ansat til 10 fritidshjems-/SFO-børn.
Derudover skal der være personale til de administrative opgaver

- Når vores uddannelsessystem starter med dårlige normeringer i daginstitutionerne, så mister vi fundamentet og dermed konkurrenceevne i det fremtidige videnssamfund. Det har vi som nation ikke råd til. Det er på tide, at vi satser på forebyggelse frem dyre menneskelige og økonomiske symptombehandlinger, slutter Lars Klingenberg .

På konferencen er forældre parate til at fortælle deres egne små hverdagshistorier fra København, Vordingborg, Guldborgsund, Silkeborg, Nyborg etc. Historier om:

• Institutioner med én voksen til 10 vuggestuebørn eller 20 børnehavebørn
• Vikaren der forsvandt
• Børn der ikke længere kan vinke farvel til mor og far, for der er ikke tid
• Institutioner med ringeklokke på toilettet - med et "ring" kan børnene måske være heldig at nå igennem til en voksen
• Institutioner med telefonkæde til forældrene. Når der er for få voksne, så ringes forældre op og opfordres til at beholde børnene hjemme
• Institutioner uden forældresamtaler
• Institutioner hvor kun det mest nødvendige kan nås: børnefødselsdage, ture ud af huset etc. er en saga blot
• Om familier der rammes hårdt på fleksibiliteten og muligheden for at holde ferie sammen pga. kommunens lukkedage og lukkeuger.


Foto: http://www.flickr.com/photos/ogradyworld/with/559550535/