Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

KL og regeringen aftaler kommunal nulvækst

KL og regeringen har indgået aftale om den kommunale økonomi. Nulvækst og investeringer i anlæg i det kommende år
4. JUN 2011 12.13

FINANSMINISTERIET: Regeringen og KL har den 4. juni 2011 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2012.

Aftalen indebærer, at kommunerne kan fastholde et uændret udgiftsniveau til den borgernære service i forhold til aftalen for 2011, idet rammen reguleres med stigningen i priser og lønninger. Dermed ligger aftalen inden for rammerne af Genopretningsaftalen, og sikrer en ansvarlig udvikling i de offentlige udgifter.

Aftalen indeholder en lang række initiativer, som understøtter kommunernes indsats for en bedre ressourceudnyttelse og sikrer, at ressourcerne prioriteres bedst muligt. De frigjorte ressourcer kan anvendes til at prioritere indsatsen på de borgernære områder.

Udgifter fastholdes
- Omprioriteringer, der frigør 1,3 mia. kr. til borgernær service. Heraf 0,5 mia. kr. fra afbureaukratisering, digitalisering og indkøb mv. samt 0,8 mia. kr. fra mindre administration i kommunerne.
- Finansieret anlægsniveau på 15½ mia. kr. Fortsat høj prioritering af kommunernes investeringer vedrørende dagtilbud, folkeskole og ældre på mindst 7 mia. kr.
- Ny digitaliseringsstrategi, strategisk satsning på it i folkeskolen og anvendelse af velfærdsteknologi. Markante spor for en omstilling og modernisering af den offentlige sektor i de kommende år.
- Fortsat fokus på afbureaukratisering fx på folkeskole- og beskæftigelsesområdet og 1½ mia. kr. mindre administration i kommunerne frem mod 2013.
- Afskaffelse af løsrevne lukkedage i kommunerne fra 2012.

 Klog aftale
Formanden for KL, Jan Trøjborg (S), påpeger, at der fortsat skal være nulvækst i kommunerne i forhold til 2011.

- Det er ganske barske vilkår, siger KL-formanden, som dog kalder anlægsaftalen 'klog'.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen betegner aftalen som solid:

- Kommunerne kan fastholde de nuværende budgetter, og vi er enige om konkrete initiativer, som sikrer bedre ressourceudnyttelse, så borgerne får mere service for de samme penge. Dermed er aftalen god for borgerne og god for samfundsøkonomien.

- Det er samtidig en aftale, der peger fremad. Vi har aftalt en ny strategi for digitalisering, og vi har aftalt nye pejlemærker for indkøb i kommunerne, for øget konkurrenceudsættelse, for anvendelse af it i folkeskolen og for mindre administration i kommunerne. Det kan jeg kun være tilfreds med.