DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Kommunal strudsepolitik over for PCB-gift

Kommunal strudsepolitik over for PCB-gift

DEBAT I mange kommuner bliver en af verdens farligste miljøgifte slet ikke betragtet som farligt affald og bliver dermed sendt ud i kredsløbet igen
9. MAR 2012 7.00

Af Willy Sahl

Kan du forestille dig, at du køber fødevarer, hvor der på etiketten står.: Indeholder farligt gift. Kan du forestille dig, at du går på arbejde, og der over indgangsdøren står.: Ophold er forbundet med risiko for din sundhed. Kan du forestille dig, at du sender dine børn i børnehave eller skole, og de der bliver udsat for giftig påvirkning, som er til skade for deres sundhed. Nej vel. Alligevel sker den slags påvirkninger hver dag.

PCB er et af verdens farligste giftstoffer, som især blev anvendt i byggeindustrien op igennem 50'erne, indtil det blev forbudt i 1977. PCB er farligt, fordi det frigives til indeklimaet, fordi det ophobes i fødekæden. Derfor frarådes gravide kvinder at spise fisk i større mængder.

Det er fedtopløselig, hvilke bl.a. betyder, at PCB kan videreføres til børn via modermælken. Stoffet er kræftfremkaldende og hormonforstyrrende og kan give hudskader, nedsat immunforsvar- og nervesystem. Skader på indre organer som lever og skjoldbruskkirtel og nedsættelse af forplantningsevnen.

Er du stadig i tvivl om giftens skadelige virkninger, så skriv PCB på en af søgemaskinerne. Her er stoffet ikke overset. Du kan også få gode råd på PCB-guiden, som er tilgængelig på nettet. Endelig kan du søge på din kommunes hjemmeside om PCB.

Over 35 år
Den tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) slog i meget klare vendinger fast på et samråd i Folketinget i foråret 2011, at kommunerne har pligt til at undersøge deres bygninger, hvis de har mistanke om, at der kan være PCB i sundhedsskadelige mængder.

Det førte til, at den daværende regering i maj 2011 kom med en national handlingsplan for PCB. Der skulle altså gå over 35 år, efter stoffet blev forbudt, før politikerne kom med en plan for omgangen med det farlige giftstof.

Igennem årene har det været de lokale politikers ansvar at sørge for sundheden i deres egne bygninger. For nyligt valgte Sorø Kommune den drastiske løsning at nedrive og bygge en helt ny skole til 131 mio. kr. på grund af stærk PCB forurening i bygningen. Her stod hensynet til børrnene og de ansattes helbred højere end økonomien.

Vanskeligt overblik
Andre kommuner vælger helt at lade være med at undersøge, om der er gift i deres bygninger. På den måde føres der strudsepolitik med en af verdens farligste miljøgifte.

Som borger er det svært at skaffe sig et overblik, idet de fleste kommuner ikke giver ordentlig anvisninger i deres affaldsplaner, om hvordan man skal håndtere affald der indeholder PCB. I mange kommuner bliver det slet ikke betragtet som farligt affald og bliver dermed sendt ud i kredsløbet igen.

Den mest effektive måde at fjerne giften på, er en højtemperatur forbrænding på kommunekemi. Det er også en rasende dyr måde at løse problemet på. Spørgsmålet er. Skylder vi ikke vores børn, børnebørn og os selv at gøre noget effektivt for at undgå de følgevirkninger som en af verdens farligste miljøgifte påfører os.


Regionsrådsmedlem i Syddanmark, Willy Sahl (S)