DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Esbjerg bekæmper PCB på skole med rengøring

Udtagning af prøver har underbygget mistanke om et lettere forøget indhold af PCB i indeluften på en af skolerne. Meget grundig rengøring skal i første omgang afhjælpe problemet

ESBJERG: På eget initiativ testede Esbjerg Kommune i forsommeren 10 kommunale bygninger. Bygningerne er alle opført i perioden fra 1950 - 1976, og dermed var der risiko for at byggematerialerne indeholdt PCB, der typisk er blevet brugt til fuger. I september viste resultaterne at to ud af 19 prøver havde et lettere forhøjet indhold af PCB i indeluften. Begge prøver var udtaget på samme skole.

Det resulterede i flere prøver, så samtlige af skolens bygningsafsnit er dækket. Ligeledes blev der udtaget prøver i en børnehave, der er opført i samme byggesystem som Fourfeldtskolen.

De seneste prøver fra Fourfeldtskolen underbyggende de første resultater. Prøverne viser generelt et PCB indhold der ligger mellem 300 og 2000 ng pr. m3 luft. Som dog ikke er et alarmerende niveau ifølge Sundhedsstyrelsen.

- Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledninger på dette område. Styrelsen anbefaler ved målinger med disse værdier grundig rengøring. Fx vil der nu blive gjort rent meget grundigt to gange om ugen på skolen, fortæller formand for Teknik & Forsyningsudvalget Freddie H. Madsen (DF).

Der vil også blive gennemført grundig rengøring af ventilationskanaler, grundig hovedrengøring og sørget for øget ventilation så ventilations- og udsugningsanlæg kører ca. en time inden bygningerne tages i brug, og til de igen forlades.

Efter en periode på ca. to måneder, vil vi indsamle nye prøver for at se, om tiltagene har hjulpet. Afhængigt af analyseresultaterne vil vi i samarbejde med embedslægen, som har været inde over hele forløbet, vurdere, om tiltagene har virket efter hensigten, slutter Freddie H. Madsen.

mou

Fakta:
Aktionsværdier
Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier baseret på at brugere og beboere kan opholde sig i bygningen 24 timer i døgnet er i hovedtræk:
  • - Over 3000 ng/m3: Varig løsning iværksættes inden der er gået 6 mdr.
  • - 2000 til 3000 ng/m3: Varig løsning iværksættes inden der er gået 1 år.
  • - 300 til 2000 ng/m3: Varig løsning iværksættes inden der er gået 2 år.
  • - Under 300 ng/m3: Vurderes ikke at medføre risiko.