Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Åbne skolevinduer skal reducere PCB-forurening

Albertslund har konstateret højt indhold af det potentielt kræftfremkaldende fugemateriale PCB i nogle af fløjene på Vridsløselille Skole. Så nu skal der luftes ud, og elever og lærere skal selv gå mest muligt udenfor, mens der laves en nærmere plan
19. APR 2011 10.53

ALBERTSLUND: Der er nu gennemført målinger af PCB-niveauet i indeluften på Vridsløselille skole. Der er foretaget 11 målinger. I tre af prøverne er der fundet PCB-værdier over Sundhedsstyrelsens anbefalinger på 300 ng/m3 luft. De første trin i en handlingsplan for reduktion af PCB, der følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, sættes i gang med det samme, oplyser kommunen.

ng/m3 er en forkortelse for nanogram (altså 1/1.000.000.000 gram) pr. m3 luft.

Det betyder, at indholdet af PCB i indeluften i en stor del af bygningerne på Vridsløselille skole er acceptabelt set i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor der således ikke er behov for at iværksætte en særlig indsats (det gælder for en PBC-koncentration på mellem 0 og 300 ng/m3).

Men det betyder også, at indholdet af PCB i indeluften i B-fløjens stueetage og i A-fløjen ligger over det acceptable niveau jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Albertslund Kommune går derfor i gang med at udarbejde en plan for reduktion af PCB, der følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring PCB-koncentration mellem 300 og 3000 ng/m3.

De første trin i planen sættes i gang med det samme. De består af øget ventilation eller udluftning ved åbne vinduer. Endvidere øges rengøringen i rummene. Herudover opfordrer vi til, at børn og voksne kommer ud så meget som muligt i pauser og i sfo-tiden.

Højst to år
Snarest muligt efter påske vil der blive indkaldt til et orienteringsmøde for forældre og medarbejdere på skolen. Her vil handlingsplanen blive gennemgået nøjere. Embedslægen vil også deltage i dette møde og orientere om de sundhedsmæssige forhold.

Læs Sundhedsstyrelsen anbefalinger

Ved målinger, hvor koncentrationerne af PCB ligger i intervallet fra 300-2000 ng/m3 luft, anbefaler Sundhedsstyrelsen følgende:

Det skal tilstræbes, at der maksimalt går to år fra konstatering til arbejdet med varig løsning påbegyndes. I perioden frem til renoveringens start anbefales det, at der iværksættes midlertidige afværgeforanstaltninger - herunder øget ventilation, rengøring mv.