Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hver fjerde borger betjener sig selv digitalt

Men der venter stadig kommunerne et stort arbejde, hvis ambitionen om 80 pct. selvbetjening skal realiseres
23. JAN 2012 6.04

Kommunerne flytter sig med syvmileskridt på digitaliseringsfronten. En optælling fra KL på 35 kerneopgaver i 78 kommuner viser, at det er lykkedes at flytte 25 pct. af borgerne og virksomhederne over på digital selvbetjening.

Dermed bevæger kommunerne sig i den rigtige retning frem mod 2015, hvor ambitionen er, at 80 pct. af ansøgninger på en række udvalgte områder skal ske via selvbetjening.

I 2010 viste en optælling af henvendelserne i kommunerne, at kun 2 pct. af henvendelserne skete via selvbetjening. I ugerne 43-45 2012 gennemførte kommunerne endnu en optælling, denne gang på en række af de opgaver, der fylder mest i borgerbetjeningen. Resultatet viser, at borgerne følger kommunernes opfordring til at bruge internettet, når de skal kommunikere med rådhuset.

Nu kommer der lovgivning
Men selv om fremgangen er betydelig, er der lang vej igen med at flytte resten af borgerne til de digitale kanaler. I regi af handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er der derfor igangsat en række projekter, der skal medvirke til at sikre netop dette.

- Det stiller både krav til kommunernes arbejde med kompetenceudvikling af medarbejderne, og at kommunerne arbejder sammen for at lave selvbetjeningsløsninger, der er nemme at bruge for borgerne. Men det kræver også ny og mere tidssvarende lovgivning, der sørger for, at de borgere, der kan betjene sig, gør det, siger Jakob Harder, chef i KL's Kontor for Digitalisering og Borgerbetjening.

- Kommunerne er kommet godt fra start, men der er lang vej igen, hvis vi skal realisere ambitionen om at 80 pct. af ansøgningerne fra borgere og virksomheder sker digitalt. Vi har aftalt med regeringen, at vi frem mod 2015 gradvist indfører lovgivning om, at borgerne skal betjene sig selv online. Når efterspørgslen stiger på nettet, vil kommunerne og leverandører i samarbejde sikre, at løsningerne er tidssvarende og nemmere at bruge.

Når borgerne i dag bestiller et sundhedskort eller et EU-sygesikringskort, sker tre ud af fire bestillinger på nettet. Når et barn bliver indskrevet i en folkeskole, sker det i 70 pct. af tilfældene digitalt, mens halvdelen af forældrene åbner deres internetbrowser, når de skal skrive deres barn op til en daginstitution. Til gengæld benytter kun 7 pct. af de kommende folkepensionister tastaturet.

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/6088751332/sizes/z/in/photostream/

lcl