Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Viborg belønner gamle for deres digitale kundskaber

Der er gavekort à 500 kr. til de borgere, der i 2012 søger om fx folkepension og boligstøtte på viborg.dk

VIBORG: I samarbejde med borgerservice søsætter demokratiudvalget i 2012 et projekt, som skal få borgerne til at droppe papiransøgninger og i stedet ansøge digitalt om forskellige ydelser.

Digitalisering er et af demokratiudvalgets indsatsområder, og udvalget støtter projekter, som fremmer borgernes it-færdigheder og motiverer dem til at vælge digitale løsninger.

- En forudsætning for demokratiet er, at borgerne har adgang til de oplysninger, som i dag næsten udelukkende er tilgængelige på nettet. Vi håber, at vi ved at bidrage med gavekort til projektet kan få flere borgere til at vælge digital selvbetjening og dermed måske også inspirere dem til flere besøg på viborg.dk, der jo er kommunens udstillingsvindue og informationscenter, siger udvalgsformand, Niels Dueholm (S).

Det er de gamle, det gælder
- Muligheden for at vinde gavekort skal gerne lokke lidt flere ældre hen til computeren. Og har de brug for hjælp til at komme i gang ved tastaturet, kan de blot kontakte biblioteket, hvor demokratiudvalget sammen med bibliotekerne løbende afholder pc-kurser, siger Niels Dueholm.

Motivationskampagnen kører i hele 2012. I første halvår kan kommende folkepensionister blive de heldige vindere af et gavekort på 500 kr. til lokale forretninger, hvis de sender deres pensionsansøgning via viborg.dk. De kommende pensionister vil, inden de fylder 65 år, modtage et brev, der fortæller, hvordan de skal sende en digital ansøgning og information om, at de har mulighed for at vinde et gavekort.

I tredje kvartal 2012 får borgere, der sender digital ansøgning om boligstøtte også mulighed for at vinde gavekort, mens kampagnens målgruppe for fjerde kvartal endnu ikke er valgt.

Hele året er det medarbejdere i borgerservice, der hver måned trækker lod om to gavekort blandt de digitale ansøgere.

Foto: http://www.flickr.com/photos/silvery/5297464066/sizes/z/in/photostream/