Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fredensborg tvinger borgerne til digital selvbetjening

Den sjællandske kommune benytter nu sin egenskab af frikommune til at fjerne de fysiske blanketter på en række områder
11. AUG 2011 12.50

FREDENSBORG: Det skal ikke længere være muligt at udfylde fysiske blanketter på områder som folkeregister, pas og kørekort i Fredensborg. I stedet skal borgerne gøre brug af digitale blanketter.

Fredensborg har i sin egenskab af frikommune søgt Indenrigsministeriet om lov til kun at anvende de digitale blanketter. Årsagen er, at en række af kommunens nuværende selvbetjeningsløsninger anvendes for lidt. Og det koster kommunen penge. Ved fysiske blanketter skal kommunen bruge ressourcer på efterfølgende at sidde og indtaste borgernes oplysninger.

De borgere, der ikke har mulighed for at benytte sig af den digitale løsning kan få hjælp på kommunens biblioteker, i borgerservice på Rådhuset eller af de støttepersoner, som de er i kontakt med i det daglige.

Der vil fra kommunens side løbende blive foretaget en vurdering af forsøgets tilsigtede og utilsigtede konsekvenser.

srl