Ligebehandlingsnævnet:
Fyring af lærer efter hjernerystelse var ikke forskelsbehandling

Kommunen har i en årrække løbende opfyldt sin tilpasningsforpligtelse, hvorfor en tinnitusramt skolelærer ikke fik medhold i Ligebehandlingsnævnet.

Det var ikke forskelsbehandling på grund af handicap, der gjorde sig gældende, da en skolelærer blev afskediget, fordi hun efter en hjernerystelse ikke kunne passe sit job, viser afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet.

Efter hjernerystelsen, som skolelæreren pådrog sig i 2015, da hun slog hovedet i madkundskabslokalet på skolen, led hun blandt andet af tinnitus, nervesmerter og træthed og var derfor sygemeldt i en periode. Siden foretog kommunen som arbejdsgiver løbende tilpasninger af ansættelsen herunder f.eks. fritagelse fra opgaver, hviletid, særlig skematilrettelæggelse m.m..

Under et møde foreslog skolelæreren, at hun kunne blive ansat på særlige vilkår på 48 procent af sin arbejdstid tidsbegrænset til et år. Kommunen tilbød herefter en permanent stilling på de foreslåede vilkår. Dette tilbud tog skolelæreren ikke imod, hvorefter hun blev afskediget 30. april 2020. 

Nævnet vurderede derfor, at kommunen havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse. Nævnet vurderede videre, at skolelæreren på afskedigelsestidspunktet ikke længere var kompetent, egnet og disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i sin stilling som lærer.

Skolelæreren fik derfor ikke medhold.