Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere lukkedage siden aftale om at afskaffe dem

Regeringen ville afskaffe børneinstitutionernes lukkedage, men kommunerne vil det åbenbart anderledes
KORT NYT29. JUN 2011 10.45

Siden regeringen og KL i 2009 aftalte at nedbringe antallet af lukkedage i kommunernes daginstitutioner er det gået stik modsat. Regeringen erklærede dengang lukkedagene for afskaffet, men nu viser en opgørelse fra Finansministeriet, at antallet tværtimod er steget. Det fortæller Politiken.

Da aftalen i 2009 blev indgået, havde landets institutioner i gennemsnit syv lukkedage. Det tal er nu oppe på 9,6. Tallet dækker over 12,7 lukkedage i vuggestuer, 8,5 i børnehaver og 10,0 i aldersintegrerede institutioner. Kommunerne tilbyder pasning i andre institutioner, men det er mange forældre meget utrygge ved - selv om der er pædagoger fra barnets institution med.

Regeringen og KL har senest ved de netop overståede økonomiforhandlinger sloges om lukkedagene. Det endte i en aftale om, at der kun må holdes lukket i en institution, hvis der kan dokumenteres meget lavt fremmøde. Den aftale mener regeringen, kommunerne misbruger. Socialminister Benedikte Kiær (K) kalder det 'meget frisk fortolket, at man kan holde lukket, selv om 60 pct. af børnene har brug for pasning', og kræver den praksis stoppet.

mou