Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere indvandrere skal i job

Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i arbejde skal øges med 10 procentpoint, så 65 pct. er i job i 2020
30. MAJ 2011 7.09

Det fremgår bl.a. af aftalen 'Ambitioner om mere', som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller.

- Vi får ikke flere indvandrere i job ved en snuptagsløsning og slet ikke ved at fjerne det økonomiske incitament til at arbejde, som Socialdemokraterne og SF lægger op til, når de vil fjerne 450-timersreglen, kontanthjælpsloftet og starthjælpen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi er blevet enige om 14 konkrete initiativer, som skal få flere indvandrere til at bidrage positivt til det danske samfund. Men hvor vi også stiller større krav til, at man skal stå til rådighed for at få sin kontanthjælp, og vi skærper sanktionerne, hvis man ikke gør det.

Siden 2001 er andelen af indvandrere og efterkommere i job, steget med ca. 10 procentpoint, og godt 55.000 flere er kommet i arbejde. Målet med aftalen er at fortsætte den gode udvikling og dermed styrke de offentlige finanser med op til fem mia. kr. i 2020.

I alt 14 initiativer skal styrke beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Foto: http://www.flickr.com/photos/billjacobus1/with/132069382/lcl