Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Esbjerg tager føringen i kortlægning af PCB i egne bygninger

Kun 14 dage efter regeringens handleplan for PCB i bygninger er Esbjerg i fuld gang med at undersøge kommunale bygninger

ESBJERG: Forspringet skyldes, at Esbjerg Kommune på eget initiativ har sat en undersøgelse af PCB i kommunens bygningsmasse i værk i slutningen af 2010. Dertil kommer at kommunen har lavet en politik for PCB.

Grundlæggende må der kun anvendes sunde og uskadelige byggematerialer i kommunens bygninger. Derfor vil Esbjerg Kommune  følge myndighedernes herunder Erhvervs- og byggestyrelsens og Sundhedsstyrelsens krav og vejledninger til håndtering af PCB i bygninger samt hvordan PCB affald bortskaffes. Det sker i overensstemmelse med en politisk vedtaget handleplan, hvor de første trin er screening af mulige forekomster af PCB og måling af PBC i indeluften.

325 bygninger er PCB-screenet
Der kan være PCB i 75 pct. af kommunens bygningsmasse, svarende til de bygninger , der er opført i perioden fra 1950 - 1976. Siden 1977 har det været forbudt at bruge PCB, som især blev brugt ved vinduesfuger og mørtelfuger.

Forvaltningen Teknik & Miljø har screenet 325 bygninger med i alt 582.000 etagemeter. Herefter er der udvalgt 10 bygninger, hvor der skal tages luftprøver for at måle indholdet af PCB i luften. Det gælder Ribe Rådhus, fem skoler, en børnehave, et ældrecenter, et revalideringscenter og Esbjerg Lufthavn, som alle får besøg i uge 26, hvor prøverne tages. Der foretages to målinger i bygningerne for at fange evt. forskelle i syd- og nordvendte rum.

- Vi har valgt at tage luftprøver frem for materialeprøver, da vi vægter at undersøge indeklimaet. Fokusset er i høj grad på brugernes sundhed. Hvis man har været udsat for PCB, vil man ikke umiddelbart få det dårligt, det er langtidseffekten som er skadelig, da stoffet lagres i kroppen, siger formand for Teknik & Forsyningsudvalget Freddie H. Madsen (DF), som overordnet ansvarlig for den byggetekniske standard i kommunens bygninger.

Svar efter sommerferien
Det rådgivende ingeniørfirma OBH Ingeniørservice A/Svil forestå prøverne, og indtil nu har Esbjerg Kommune været i dialog med firmaet, om resultaterne af lignende undersøgelser andre steder i landet.

- Mange andre steder har prøverne ikke vist alarmerende høje værdier. Fx har boligorganisationen KAB testet 50.000 boliger og fundet PCB i indeluften i under 1 pct. Men skulle det ske i en af kommunens bygninger, så er vi selvfølgelig klar til straks at iværksætte de nødvendige foranstaltninger i henhold til myndighedernes anbefalinger, siger Freddie H. Madsen.

Esbjerg Kommune forventer at have svar på alle prøverne senest den 1. september 2011.

mou