Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Afskaffelse af frokostordning gav billigere daginstitutioner

Mens taksterne det sidste år er steget til fritidsordninger og dagplejere, så er de faldet for vuggestuer og børnehaver
29. JUL 2011 9.45

Afskaffelsen af den obligatorisk frokostordning i landets vuggestuer og børnehaver har kunnet mærkes på forældrenens pengepung. For første gang siden strukturreformen faldt taksterne til pasningen af de mindste fra 2010 til 2011. Det viser Danmarks Statistiks opgørelse over taksterne for børnepasning.

Mens taksterne på landsplan er faldet med otte pct. for vuggestuerne og knap syv pct. for børnehaverne, så er de faldet med hele 11 pct. for de integredede institutioner. Modsat er de steget for dagplejere og skolefritidsordninger.

Forklaringen på faldet i taksterne skal ifølge Danmarks Statistik først og fremmest findes i, at man opgav den obligatoriske frokostordning, som blev indført i 2010. I 2010 var der således 49 kommuner, hvor børn i vuggestuerne fik frokost og 23 kommuner, hvor det samme galdt for børnehavebørnene. I 2010 var de tilsvarende tal på henholdsvis 33 og 6.

De kommuner, der i 2010 valgte at lade frokosten dække af institutionstaksten havde mulighed for at hæve forældrebetalingen fra 25 pct. til 30 pct. af driftsudgiften. Den mulighed eksisterer ikke længere i 2011, så derfor er der en række kommuner, som har måttet sænke forældrebetalingen til 25 pct. igen.

Da kommunerne samtidig samlet har reduceret driftsudgifterne med 433 mio. kr. på vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner fra 2010 til 2011, så er forældrenes samlede betalingen også faldet.

krn