Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

SFI: Behov for psykiatrireform

Indsatsen for personer med psykiske lidelser bærer præg af at være udviklet som ad hoc-løsninger og knopskydninger for midlertidige penge, viser ny rapport fra SFI
11. AUG 2011 11.47

Danmark venter stadig på sin psykiatrireform. Det er konklusionen, efter SFI har behandlet emnet i en ny rapport.

Indsatser til personer med psykiske lidelser varetages i Danmark af både regionale og kommunale instanser. De bærer præg af at være udviklet som ad hoc-løsninger og knopskydninger for midlertidige penge. Placeringen i grænselandet mellem sundhedsvæsen og socialvæsen har bidraget til opsplitningen.

Rapportens forfatter, seniorforsker Steen Bengtsson, savner en samlet behandlingsmæssig organisering:

- Der er brug for en langsigtet samlet plan for psykiatriområdet og en reform af den organisatoriske styring. Mange af de psykiatriske sygdomme er kroniske og behandles kontinuert. Blandt andet derfor er der behov for en samlet behandlingsmæssig organisering, siger han.

Uklarhed om ansvarsfordeling
Rapporten tegner et billede af en ressourcestærk hospitalspsykiatri og en mere ressourcesvag distriktspsykiatri, som er den primære behandlings- og kontaktinstans for patienterne. Ved siden af disse regionale instanser står den kommunale socialpsykiatri med bl.a. botilbud og beskyttet beskæftigelse. Instansernes opgaver overlapper hinanden, og der er uklarhed om ansvarsfordelingen.

Indsatsernes opgaver og udvikling bliver overordnet styret gennem 3- og 4-årige psykiatriaftaler mellem partierne bag satspuljeaftalerne. Mellem kommuner og regioner indgås løbende sundhedsaftaler om ansvarsfordelingen på psykiatriområdet.

Rapporten fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd opridser udviklingen på det psykiatriske område i Danmark siden 1970'erne. Rapporten er et bidrag til en undersøgelse af psykiatrireformer i de nordiske lande.

Foto: Steen Bengtson er senior researcher ved SFI og forfatter til rapporten om udviklingen på det psykiatriske område.

srl