Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Læger fraråder fusion af distriktspsykiatri

Gladsaxe og Gentofte vil som frikommuner overtage området
KORT NYT14. JUN 2011 13.50

GLADSAXE / GENTOFTE: Psykiatriske professorer og Lægeforeningen kritiserer i kraftige vendinger på Ugeskriftet.dk Gentofte og Gladsaxe Kommunes ønske om at overtage hele distriktspsykiatrien som led i frikommuneeksperimentet, hvor ni kommuner fritages for al statslig regulering i perioden 2012-2016, skriver Ugeskrift for Læger.

Professor og overlæge på Psykiatrisk Center København Merete Nordentoft mener, at de to kommuner 'fuldstændig har misforstået opgaven,' og slet ikke ved, at distriktspsykiatrien i dag tager sig af svært komplicerede lidelser som skizofreni og bipolar lidelse, hvorfor kommunen ikke skal overtage disse patienter.

Lægeforeningen frygter en adskillelse af den ambulante og sengebaserede psykiatri, der i dag udgør en samlet enhed. Derfor fraråder foreningen i et brev til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V), at de to kommuner får lov til at overtage distriktspsykiatrien.

Gentofte og Gladsaxe Kommune mener dog selv, at de kan sikre bedre sammenhængende patientforløb og -behandling med én dør til psykiatrisk behandling - den kommunale. Senere på året bliver det afgjort, om de to kommuner får lov til at overtage distriktspsykiatrien.

ka