Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Flere behandlinger og flere besparelser i 2012

Region Hovedstadens budget er større end sidste år, men stigende udgifter får administrationen til også at foreslå besparelser
9. AUG 2011 14.12

HOVEDSTADEN: Tirsdag 9. august får politikerne forelagt administrationens forslag til et budget for 2012, som forretningsudvalget så skal drøfte på et møde torsdag den 11. august.

- Aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om økonomien for 2012 tidligere på året er med til at give Region Hovedstaden et øget økonomisk råderum på 475 mio. kr., som blandt andet skal gå til flere behandlinger. Men samtidig er der udgifter på 945 mio. kr., som er svære at komme uden om. De går til fx kvalitetsforbedringer på hospitalerne, hospitalsmedicin, øget kapacitet på bl.a. dialyse- og intensivområdet samt stigende omkostninger til praktiserende læger. Derfor kommer vi heller ikke i år udenom at skulle spare så vi kan finansiere nyt , forklarer regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S).

Besparelser på 494 mio. kr. i 2012
For at skabe balance skal der derfor ske besparelser på i alt 494 mio. kr. i 2012. Heraf er de 149 mio. fundet ved, at allerede vedtagne besparelser i 2011 først for alvor slår igennem i 2012. Det drejer sig blandt andet om administrative omlægninger samt lukningen af Esbønderup Sygehus og overførslen af kirurgien fra Hørsholm til Gentofte Hospital. Derudover forventer regionen at kunne spare 40 mio. via bedre indkøbsaftaler. Tilbage står 305 mio., som skal findes på regionens virksomheder i 2012.

Hospitalerne, Region Hovedstadens Psykiatri og Region Hovedstadens Apotek anmodes dog om at finde besparelser for 400 mio. kr., fordi nogle af besparelserne ikke vil kunne opnås fuldt ud det første år. Virkningen af besparelserne skal i 2012 være på 305 mio., og først i 2013 kan den fulde besparelse på 400 mio. realiseres.

ka Foto: http://www.flickr.com/photos/bjaglin/with/5102858206/