Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Social støtte og psykiatri i samarbejde

I seks fælles projekter skal professionelle i kommuner og regioner samarbejde om integrerede forløb for sindslidende - og bl.a. skabe mere smidige forløb
3. MAJ 2011 14.05

SYDDANMARK / MIDTJYLLAND: Et nyt projekt skal hjælpe regioner og kommuner til at tilrettelægge mere integrerede behandlingsforløb for danskere med psykiske lidelser, oplyser SFI.

Når en psykisk syg dansker har brug for støtte og behandling, er der flere myndigheder, som skal koordinere hjælpen til ham. For mens psykiatrisk behandling og indlæggelse er regionernes ansvar, er den sociale støtte i hjemmet kommunernes.

Den administrative grænse kan skabe vanskeligheder i det daglige arbejde med at hjælpe sindslidende danskere - situationer, hvor borgeren falder mellem to stole, fordi beslutninger og indsatser ikke koordineres tilstrækkeligt.

Nu skal et nyt projekt hjælpe en række kommuner og regioner til at skabe smidigere behandlings- og støtteforløb for sindslidende.

Fra fælles Psykiatriens Hus til hurtigere børnepsykiatrisk udredning
Region Midtjylland og Region Syddanmark bliver rammen om i alt seks projekter, der skal afprøve nye modeller og metoder, der giver bedre forløb for brugerne og et mere effektivt samarbejde for de professionelle.

Målgrupperne er både børn, unge og voksne sindslidende, og blandt projekterne er driften af et fælles Psykiatriens Hus i Silkeborg, udvikling af hurtigere udredningsforløb i Randers og Kolding for børn, der mistænkes at have en psykisk lidelse, samt tiltag i Faaborg-Midtfyn til at mindske antallet af akutte indlæggelser på psykiatrisk afdeling.

Forskning og facilitering
Projektet er bestilt og finansieret af Servicestyrelsen med midler fra satspuljen for 2010. Konsulenthuset Implement faciliterer projekterne, mens SFI's opgave er at måle effekten af de enkelte forløb, så de indhøstede erfaringer kan bruges af andre kommuner og regioner.

Projektet starter formelt i foråret 2011 og slutter i efteråret 2013, hvor resultaterne vil blive offentliggjort.

Foto: http://www.flickr.com/photos/mein_arkengel/with/5026764931/