Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Rebild får jordnær og konkret klimaplan

Udover en gennemgang af, hvilke konsekvenser de forventede klimaændringer kan få for Rebild Kommune, er der også et helt katalog af forslag til, hvordan følgerne kan forebygges

REBILD: De ændringer i klimaet, vi står over for i de kommende årtier, vil have en lang række konsekvenser - også for borgere i Rebild Kommune. Kloakkerne bliver flere steder overbelastede, områder bliver oversvømmet i kortere og længere tid, og et fugtigere klima medfører flere sygedage.

Men de medfører også, at vækstsæsonen bliver længere, og at vi sandsynligvis kommer til at opholde os mere udendørs og bevæge os mere. I Klimastrategi 2011, som kan findes på kommunens hjemmeside, kan de forskellige konsekvenser læses i en kort og letforståelig form.

Klimastrategien giver forslag til hvordan kommunen sikrer sig mod disse forskellige ændringer, og endnu vigtigere kommer den også med anvisninger på, hvad kommunen kan gøre for at mindske den negative påvirkning af miljøet.

Energimedarbejder Pia Serup, der er hovedforfatter på Klimastrategi 2011 forklarer:

- Mange tænker jo nok: 'Ja ja, endnu en strategi med fine ord og varm luft', men det er faktisk ikke tilfældet. Vi har i Klimastrategi 2011 været meget omhyggelige med at de handlinger, vi foreslår, er realiserbare, og der er på forhånd peget PÅ, hvem der skal gennemføre tiltaget. Desuden skal byrådet hvert år pege på nogle indsatsområder der skal have ekstra fokus.
Denne prioritering omfatter kun de handlingsforslag, der kræver ekstra resurser. De tiltag der ikke kræver ekstra resurser, bliver sat i gang løbende.

Energirigtige bygninger og naturgenopretning
Samtidig med at klimastrategien blev vedtaget, pegede byrådet også på de tre forslag der skal have særlig opmærksomhed:

  • Der skal laves en femårs investeringsplan for at gøre kommunens bygninger mest muligt energibesparende
  • For alle nye kommunale bygninger skal der være en totaløkonomisk beregning/vurdering, både i forhold til energi og i forhold til almindelig drift og vedligehold
  • Afvandingen af visse naturområder skal stoppe, hvilket mindsker udledningen af CO2.

rEBILDS NYE KLIMASTRATEGI LIGGER NATURLIGT I forlængelse af tidligere tiltag. I 2010 indgik Rebild Kommune klimaaftaler med henholdsvis Danmarks Naturfredningsforening og Center for Energibesparelse.

Klimastrategi 2011 ligger i helt i tråd med disse aftaler og andre energibesparende tiltag og forlænger dermed klimaindsatsen langt ud i fremtiden.

mou