Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fredensborg har klima- og energistrategi klar til byrådet

54 forskellige initiativer skal få kommunen helt i front - og nærmere målet om en 25 pct. reduktion af CO2 i 2020 - og til det må også borgerne være med

FREDENSBORG: Mere effektivt energiforbrug, energibesparelser og øget brug af vedvarende energi. Tilpasning til ekstremregn og "hold på vandet pakker". Sådan lyder en række af overskrifterne på de i alt 54 aktiviteter i den Klima- og Energistrategi, som Byrådet skal behandle til september. Målet er blandt andet en reduktion i CO2-udslippet i hele kommunen på 25 procent i 2020.

Fredensborg Kommune har et ønske om at gå foran som det gode eksempel og vil fx arbejde for, at rådhuset bliver CO2-neutralt og afleder regnvand lokalt. Kommunen selv står kun for cirka 4 pct. af det samlede CO2-udslip i hele kommunen. Derfor skal kommunens borgere og virk-somheder på banen, og bidrage aktivt, for at man sammen kan leve op til målene.

Her vil kommunen forsøge at anspore borgerne ved at tilbyde dem 'pakker', som gør det nemmere at energirenovere boligen eller at holde vandet på egen grund.

Plan og Klima-udvalget har vedtaget Klima- og Energistrategien og byrådet skal behandle den til september. Inden da inviteres borgere og virksomheder til dialogmøde i september, hvor flere af emnerne i strategien vil blive sat til debat, for at høre hvordan borgere og virk-somheder kunne tænke sig at engagere sig i klimaindsatsen.

- Vores Klima- og Energistrategi viser vejen med konkrete mål, som vi skal arbejde efter. I kommunerne har vi muligheden for at flytte på de tal, der har betydning for klimaet, siger formand for Plan- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune, Lars Simonsen (R).

- Men kommunen kan ikke løfte den samlede opgave alene, vi har brug for at både borgere og virksomheder engagerer sig og tager ansvar i klimakampen. Borgernes og virksomhedernes deltagelse og ideer både i debatten og i gennemførelsen af aktiviteter er afgørende, tilføjer han.

Borgmester i Fredensborg Kommune Thomas Lykke Pedersen (S) siger:

- Sammenlignet med andre kommuners klimastrategier, når vi virkelig hele vejen rundt. Og tingene hænger sammen på tværs: Det nytter ikke at ændre bygninger eller tekniske installationer, hvis adfærden ikke følger med. Det handler jo ikke om at nedsætte komforten, faktisk giver klimatiltag oftest også bedre indeklima, hvilket jo er afgørende i daginstitutioner og for indlæringen i skolerne. I bund og grund er klimatiltag sund fornuft, og det handler jo om at få mest muligt for skatteborgernes penge, siger altså Thomas Lykke Pedersen.

mou