Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kun minimale planer mod oversvømmelse

KOMMENTAR Pinligt, at Danmark fortsat mangler at gennemføre EUs oversvømmelsesdirektiv, skriver miljøordfører Pia Olsen Dyhr (SF)
4. JUL 2011 14.15

af Pia Olsen Dyhr

Borgere og virksomheder lider i disse dag under de store vandmasser, der i weekenden ramte store dele af sjælland. Regeringen står uden en plan for håndtering af de enorme vandmasser klimaforandringerne bringer med sig.

Situationen kunne have været anderledes, hvis regeringen ikke havde undtaget oversvømmelser fra spildevandssystemer da den skulle implementere EU's oversvømmelsesdirektiv. Så ville myndigheder og borgere have kendt risikoen og have haft mulighed for at tage forholdsregler derefter.

Direktivet pålægger landene at lave en plan, der vurderer oversvømmelsesrisikoen, og udpeger særligt udsatte områder, samt vurderer potentielle økonomiske- og miljømæssigeskader. Endelig skal der udarbejdes risikostyringsplaner - som ville kunne have været kommet de mange københavnere, der nu står i vand til knæene til gode.

Vil regeringen gøre det nu?
Da direktivet skulle implementeres, mente daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) ikke, at det var relevant for Danmark at implementere det fuldt og derfor lavede man en minimumsimplementering, som SF fortsætter med at stille spørgsmål ved. De seneste dage tyder på at vi har haft ret i vores kritikpunkter.

Da behovet for håndtering af spildevandssystemer må stå lysende klart for alle efter weekendens ekstremregn, har jeg dags dato stillet følgende spørgsmål til miljøministeren.

Vil regeringen nu tage initiativ til at implementere EUs oversvømmelsesdirektiv fuldt ud i Danmark, så skaderne fra ekstremregn og oversvømmelser fra kloak- og afløbssystemet kan forebygges og minimeres mest muligt?


MF og miljøordfører Pia Olsen Dyhr (SF)