Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hovedstadskommuner til kamp mod vandmasserne

21 kommuner i hovedstadsområdet er gået sammen om at finde en fælles løsning til at undgå de massive oversvømmelser af kloaknettet, de har oplevet flere og flere af de seneste år
15. JUL 2011 7.07

HOVEDSTADEN: 21 ud af Region Hovedstadens 29 kommuner har indledt et samarbejde med en række kommunale forsyningsselskaber om at forebygge konsekvenserne af de kraftige skybrud, som vi skal indstille os på, der kommer flere af i fremtiden.

- Alle kommuner kæmper en kamp mod de massive regnskyl, som vi har oplevet flere af de seneste år. Udover de oversvømmede veje og kældre, har vi også store udfordringer med det urensede spildevand, der ryger ud i vores søer og åer, og påvirker dyrelivet. Med KLIKOVAND-samarbejdet (Klima, Kommune og Vand) udveksler vi erfaringer, idéer og ny viden, og med så store medspillere som Københavns Energi og Region Hovedstaden er det med til at give kommunerne en brugbar fælles løsning i kampen mod regnmasserne, siger Philip Hartmann, by- og miljødirektør i Gladsaxe Kommune.

Effektivt og økonomisk attraktivt
Kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber smøger efter sommerferien ærmerne op, og tager fat på at udmønte de konkrete idéer og tanker med KLIKOVAND.

- I stedet for at hver kommune og forsyningsselskab går ud og bruger millioner af kroner på at løse klimaudfordringerne på vandområdet, giver det meget større mening, at vi går sammen om denne fælles udfordring og skaber en tværkommunal vidensbank og tværkommunale løsninger, siger Philip Hartmann.

Fire indsatsområder
Projektet består af fire indsatsområder:

· Det juridiske grundlag på klimaområdet

· Kommunikation og erfaringsudveksling mellem kommuner, forsyningsselskaber og deres interessenter

· Beslutningsstøtte til hvordan ekstrem regn og det samlede vandkredsløb skal håndteres

· Kompetenceløft blandt kommuner og forsyningsselskaber

De fire områder hænger uløseligt sammen, og arbejdet med dem er med til at skabe et overblik over, hvordan klimaplanerne mest effektivt og økonomisk udmøntes på tværs af kommunernes og forsyningsselskabernes mange faggrænser.

mou

KLIKOVAND som brobygger for hele landet
Vi har de sidste år mærket til ekstremregnens effekt på egen krop. Billeder af gader som rivende elve og ildelugtende kloakvand i kældre har gang på gang printet sig ind på vores nethinder.

De 21 kommuner og forsyningsselskaberne bag KLIKOVAND håber, at projektet kan blive inspirator og brobygger for konkrete og holdbare klimainitiativer ikke bare i Region Hovedstaden men i resten af Danmark til gavn for borgere, private virksomheder og offentlige institutioner.

KLIKOVAND blev oprindeligt startet af Region Hovedstaden, med det formål at kommunerne skulle overtage projektet. Gladsaxe Kommune har i opstarten fungeret som tovholder på projektet, som er et samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber.

Kommunerne tæller indtil videre:
Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, København, Bornholm, Hvidovre, Vallensbæk, Helsingør, Albertslund, Ballerup, Glostrup og Herlev.