Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Digitale højdemodeller ind i klimaarbejdet

Tredimensionelle landkort kan hjælpe kommuner og andre myndigheder med at simulere vandstandsstignnger
27. MAJ 2011 6.22

Selvom vi ved, at vandstanden i havene vil stige, og voldsomme skybrud er blevet stadigt hyppigere, kæmper mange kommuner med at beregne, hvilke landområder der i farezonen for at oversvømme. Desuden har kommunerne en udfordring i forhold til at opfylde miljømålsloven.

For blandt andet at hjælpe kommuner og andre myndigheder til at blive bedre til at simulere vandstandsstigninger og vise, hvor vand ledes hen og samler sig i tilfælde af oversvømmelser eller voldsomme skybrud, udgiver Geoforum nu en vejledning i digitale højdemodeller.

Lidt forenklet minder højdemodeller om tredimensionelle landkort over et givent geografisk område. Modellerne anvendes blandt andet til at forudsige vands veje og afveje ved eksempelvis stigende vandstand eller voldsomme skybrud.

De anvendes ligeledes af kommuner til konsekvensvurderinger ved ændrede klimatiske forhold, samt til kommunernes opgaver med at indfri målene i Miljømålsloven.

- Digitale højdemodeller og de tilhørende geografiske informationssystemer har de seneste år undergået en markant udvikling, og der er kommet mange nye tekniske brugere. Med den nye vejledning, der er den første nogensinde, styrker vi vidensniveauet i både den offentlige og private sektor til glæde for miljøet og samfundets velfærd, siger Svend Elgaard, der er formand for højdemodeludvalget i Geoforum.

Udover vandberegninger anvendes højdemodeller til en række andre formål såsom ved anlægning af veje, støjberegninger, volumenberegninger i grusgrave og på lossepladser, samt ved historisk afdækning, hvor højdemodeller kan afsløre, hvor der i gamle tider eksempelvis var broer, diger, hulveje og gravhøje, som i dag ellers er skjult for det blotte øje.

Højdemodelvejledningen er udarbejdet af Geoforums højdemodeludvalg, der består af repræsentanter fra offentlige og private brugere og producenter samt applikationsudviklere.

Vejledningen kan hentes på Geoforums hjemmeside.

Fakta om højdemodeller
En digital højdemodel er data og en model til modellering af højden indenfor et defineret område. En digital højdemodel gør det muligt at bestemme højden til et vilkårligt punkt i modellens definerede dækningsområde. At højdemodellen er digital betyder, at originale data er lagret elektronisk og modellen er tilgængelig og håndteres på elektronisk form.

Højdedata kan indsamles ved forskellige metoder såsom traditionel landmåling, luftfotos fra fly, scanning af afstande mellem fly og land, samt ved radarbilleder fra fly eller satellit.

Billedet viser en simuleret havvandstandstigning på 1,6 meter i Korsør på Vestsjælland. Stigningen vil medføre, at de turkisblå områder i Korsør vil blive oversvømmet. (Kilde: Geoforum/Svend Elgaard)