Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regningen for regnvand kan sendes til borgerne

Vandsektorloven giver kommuner mulighed for at lade borgerne betale for spildevandsløsninger, oplyser Naturstyrelsen
6. JUL 2011 15.10

Kommunerne har ansvaret for at bortskaffe spildevand og regnvand for at forebygge oversvømmelser. Men ikke alle kommuner synes helt klar på, hvordan de kan finansiere tilpasningen til klimaudfordringerne, skriver Naturstyrelsen.

- De seneste dages debat i medierne viser, at der i nogle kommuner er forvirring om, hvordan man får finansieret udgifterne til at tilpasse sig til klimaudfordringen. Derfor vil vi i Naturstyrelsen meget gerne medvirke til at give et overblik, siger kontorchef Thomas Bruun Jessen.

Det har blandt andet været fremført, at kommunerne ikke må finansiere spildevandsløsninger ved at forhøje spildevandsbidragene. Det er ikke rigtigt. Vandsektorloven siger tværtimod, at hvis der er tale om anlæg, der leder regnvandet væk fra de steder, hvor der kan opstå oversvømmelser, kan vandselskaber lægge udgifterne ovenpå den pris, borgerne betaler for vandet.

Det kan for eksempel være udgifter til nye større kloakrør, anlæg, der holder regnvandet adskilt fra spildevandet eller rør og kanaler, der leder regnvand ud til grønne arealer, oplyser Naturstyrelsen.

Også hvis kommunen udformer et område, så det kan rumme regnvand og samtidig fungere som et rekreativt område eller for eksempel en fodboldbane, kan regningen lægges oveni vandprisen. Her gælder det dog, at der skal være tale om en omkostningseffektiv løsning, og at omkostninger til for eksempel beplantning, borde og bænke eller striber og mål skal indgå i kommunens almindelige budget, som er skattefinansieret. 

srl