DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Ny inspiration til at få styr på kyst-planlægning

Ny inspiration til at få styr på kyst-planlægning

Naturstyrelsen udgiver publikation til inspiration for arbejdet med udvikling af kystområder i balance med sårbar natur

Hvordan forener man øget turisme, sommerhuse og byudvikling med sårbare landskaber og natur i kystområderne? Det er en problemstilling, man arbejder med i mange kommuner. Nu kan man hente inspiration til arbejdet i en ny udgivelse frfa Naturstyrelsen.

Det er et nyt nummer af Apropos fra Naturstyrelsen, der giver inspiration til god planlægning og præsenterer de regler, der gælder på området. I publikationen kan man blandt andet læse om forskellen på strandbeskyttelseszonen og den tre kilometer brede kystnærhedszone.

- Der stilles særlige krav til planlægningen i kystnærhedszonen, men der er mange eksempler, at på velbegrundet og fornuftig planlægning giver mulighed for rimelige bebyggelser og anlæg i kystnærhedszonen, siger arkitekt David Trier Frederiksen, Naturstyrelsen.

Strandbeskyttelseszonen, der strækker sig fra havet og 300 meter ind i land, er mere restriktiv. Her kræver stort set alle ændringer en dispensation fra Naturstyrelsen.

Sarte og robuste landskaber
Forskellige landskaber reagerer forskelligt på nye bebyggelser. I et kuperet landskab ved fjorden i nærheden af større byer kan en ny bygning eller byudvikling for eksempel ofte relativ nemt glide ind i landskabet. Hvis det derimod er et fladt kystlandskab, kræver udbygning med nye former altid stor omhu og sans for detaljen, fremgår det bl.a. af publikationen.

mou

Fakta:
Danmark har 7.300 kilometer kystlinje, der ikke blot er en af verdens længste i forhold til landets areal, men også er kendetegnet ved en mangfoldighed af kysttyper.
Hovedparten af Danmarks byer og 40 pct. af befolkningen bor der.

 

Læs nyt nummer af Apropos fra Naturstyrelsen her

Se også 'Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen - Eksempelsamling'.