Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Naturfredningsforening appellerer til modstand mod byggeri i uberørt natur

DN forsøger at mobilisere befolkningen i kampen for at bevare Danmarks smukke landskaber og uberørte kyster, hvor regeringen vil åbne op for byggeri

- Det er et skelsættende indgreb, regeringen lægger op til. Vi opfordrer derfor til, at borgene går til deres folketingsmedlemmer med spørgsmål. Vores håb er, at vi som minimum får udsat lovforslaget, indtil det er ordentligt afdækket, hvad borgerne får ud af det historiske indgreb. Når først for eksempel kystlandskaberne er bebyggede, så er der ingen vej tilbage, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Regeringen forventes at vedtage forslaget om ændring af Planloven i starten af april med støtte fra Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Derfor opfordrer Danmarks Naturfredningsforening sine medlemmer og aktive til at gøre en lokal indsats ved at tage kontakt til deres lokale folketingskandidat i et forsøg på at påvirke flertallet i Folketinget til at afvise lovforslaget.

 

- Gennemføres lovændringen, er det ensbetydende med, at vi begynder at sælge ud af det arvesølv, vi i generationer har værnet om. De åbne ubebyggede landskaber og uberørte kyster har genereret store værdier til samfundet i form af rekreation for borgerne og som magnet for turister. Nu sælges der ud af disse fælles værdier i forventning om en kortsigtet økonomisk gevinst. Dette er det, vi ønsker at forhindre, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Regeringen siger et og gør noget helt andet, skriver DN i en pressemeddelelse:

'Vi fjerner en række barrierer. Men vi gør det ikke på bekostning af natur og miljø', sagde Karen Ellemann til Ritzau om Planlovslempelserne for et halvt år siden. Og sådan har regeringen gentagne gange understreget, at lempelser i planloven ikke vil koste værdifuld natur.

Handling viser dog noget helt andet. På for eksempel Omø har miljøministeren givet tilladelse til at opføre nye sommerhuse, selvom øen ligger i et Ramsarområde, er Natura2000 område - i et område, der er omfattet af Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet, dvs. underlagt EU-lovgivning. Og som kronen på værket er tilladelsen givet så de nye sommerhuse kan ligge i strandbeskyttelseslinjen.

mou