Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Thisted vil bygge helt ned til fjord

Første skridt til at udnytte ny mulighed for kystnært byggeri er taget
KORT NYT16. JAN 2012 9.09

THISTED: En ændring i planloven, som trådte i kraft 1. september 2011 kan sikre, at planer om et helt nyt boligområde i Thisteds vestby kan realiseres, skriver Nordjyske.

Der er tale om et nyt boligområde på fjordsiden af Simons Bakke i området mellem Hotel Limfjorden og Silstrup. Planchef Jens Bach understreger, at planerne endnu er på et meget indledende trin:

- Sidste års ændring i planloven gav nogle nye muligheder for udkantskommuner, blandt andet når det som her gælder planlægning i kystnærhedszonen. Foreløbig har vi lavet en ansøgning til Naturstyrelsen som har svaret tilbage, at vi skal udarbejde et langt mere omfattende materiale.

- I sidste ende er dette en sag, som vi må forvente afgjort på miljøministerens bord. Men vi bevæger os ind på et helt nyt område, så kan jeg sagtens forestille mig, at Naturstyrelsen og ministeren vil samle et antal ansøgninger om at få lov til at benytte planlovens nye muligheder, så der kan lægges en linje i sagsbehandlingen. Udgangspunktet er, at en boligudstykning i området skal være andet og mere end endnu en parcelhusudstykning, men en bebyggelse, der ikke øver vold på det eksisterende landskab.

ka