Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Naturstyrelsen og vandforsyning køber landbrug

Har erhvervet to landbrugsejendomme ved Aarhus for at plante skov og derved beskytte drikkevandet
4. JAN 2012 19.05

AARHUS: Naturstyrelsen har sammen med Aarhus Vand købt to landbrugsejendomme ved Aarhusforstaden Solbjerg for at beskytte en række drikkevandsboringer. I alt har Naturstyrelsen opkøbt 40 ha. landbrugsjord, som nu skal laves om til skov med egetræer og bøgetræer. Det oplyser styrelsen på sin hjemmeside. 

Aarhus Vand, der er Aarhus Kommunes vandselskab, har bidraget med halvdelen af købsprisen, men det er Naturstyrelsen, der står som ejer af arealerne og har alle forpligtelserne med at drive dem.

Området ved Solbjerg er udpeget som et meget interessant sted for staten at rejse skov. Solbjerg vokser voldsomt, og de mange nye beboere vil sørge for, at skoven vil blive brugt rekreativt. Samtidig fungerer Solbjerg som et vigtigt indvindingsområde af vand til det sydlige Aarhus. Alene på de 40 ha. bliver fire drikkevandsboringer nu sikret mod sprøjegifte.

- Skovrejsningen ved Solbjerg er meget værdifuld. Den opfylder flere behov, som regeringen har lagt stor vægt på : At vi rejser mere skov ved byerne, og at vi bliver bedre til at beskytte vores drikkevand ved at rejse skove i de sårbare indvindingsområder. Derfor vil vi nu intensivere jagten på andre egnede landbrugsarealer ved Solbjerg, hvor vi kan rejse ny skov, siger skovrider i Naturstyrelsen, Niels Juhl Bundgaard

I alt er det planen at Naturstyrelsen vil rejse 315 ha skov ved Solbjerg. Med de nye arealer når styrelsen op på 90 ha. Tilplantningen vil ske over de næste to år.

De 40 ha. ny skov kommer til at koste cirka 8 mio. kr. Regeringen har afsat yderligere 72 mio. kr. til at rejse bynær skov til drikkevandsbeskyttelse de kommende to år.

mou