Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

DANVA overvejer at stævne staten

Spørgsmålet er nu, om statsrevisorernes konklusioner kan betyde, at vandselskaberne kan gøre et erstatningsansvar gældende for forureningen
15. DEC 2011 13.47

- Rigsrevisionen har entydigt placeret et ansvar for, at det man har gjort fra statens side ikke har været tilstrækkeligt. Vandforbrugerne har fået en kæmperegning for etablering af erstatningsboringer for de forurenede boringer, og derfor vil vi nu bede vores jurister om at undersøge, om der er grundlag for erstatning, siger DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen, oven på Rigsrevisionens og dermed statsrevisorernes entydige kritik af den statslige grundvandsindsats fra 2000-2011.

Når indholdet i en drikkevandsboring overskrider grænseværdien for indhold af sprøjtegifte, så tager drikkevandsselskaberne den ud af drift. Siden 1997 er der i snit hvert år taget 100 boringer ud af drift med indhold af sprøjtegift. Det koster typisk mellem 2 og 5 mio. kr. at anlægge en ny boring, og det svarer til et tab på mellem 200 og 500 mio. kr. om året. Udgifterne til nye boringer eller en omkostningstung rensning af vandet har været båret af vandkunderne, og derfor overvejer DANVA nu, om man skal gøre et erstatningskrav gældende.

Obligatorisk beskyttelse af drikkevandsboringer
Skiftende regeringer har i løbet af de seneste 25 år udarbejdet handlingsplaner, der skulle beskytte drikkevandet - men med en meget ringe resultat. Forbruget af sprøjtegift er i dag lige så stort som for 25 år siden, så modellen med frivillige initiativer og mindre skærpelser af de generelle tiltag til at beskyttelsen af grundvandet i indvindingsområder har spillet fallit.

- Vi forventer selvfølgelig, at de problemer, Rigsrevisionen peger på, bliver løst hurtigst muligt. Sprøjtegifte er den største trussel mod den danske vandforsyning. Vi har igen og igen kritiseret skiftende regeringer for ikke at sætte handling bag pesticidplanerne. Regeringen må hurtigst muligt indføreobligatoriske boringsnære beskyttelsesområder omkring vandboringer. Herudover er de vigtigt, at man hurtigst muligt udpeger de pesticidfølsomme områder, så vi kan undgå yderligere skader på drikkevandsressourcen, siger Carl-Emil Larsen, som understreger, at vandbranchen meget gerne vil indgå i en dialog med miljøministeren for at skabe hurtige og konkrete resultater.

DANVA har allerede i 2009 indgået en aftale med Landbrug og Fødevarer om obligatoriske BNBO, hvor de sprøjtefrie beskyttelseszoner er baseret på den såkaldte BNBO vejledning fra 2007. Men skiftende miljøministre fra den borgerlige regering har ikke ønsket at udmønte aftalen i en obligatorisk statslig indsats.

ka