Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Miljøministeren varsler grundvands-initiativer

Statens indsats for at beskytte grundvandet mod landbrugets sprøjtemidler har været for slap, mener Ida Auken (SF)
14. DEC 2011 20.13

- Jeg forventer, at de problemer, som Rigsrevisionen peger på, allerede er eller bliver løst hurtigst muligt. Vi har sagt igen og igen de sidste 10 år, at der ikke er blevet gjort nok for at få brugen af pesticider ned. Vi fremlægger snart en ny pesticidafgift, der især vil mindske brugen af de mest problematiske pesticider, så vi får et sundere og bedre miljø, siger miljøminister Ida Auken (SF) i en pressemeddelelse.

Ministeren er på vej med en række initiativer for at sikre, at danskerne også har rent drikkevand i fremtiden. Regeringen vil blandt andet indføre en afgift, der skal gøre det dyrere at sprøjte med især de mest belastende pesticider.

Derudover har regeringen sammen med Enhedslisten i finansloven for 2012 afsat 40 mio. kr over to år til en målrettet indsats for at hjælpe kommunerne med at få udpeget boringsnære beskyttelsesområder. En del af pengene går til en tilskudspulje til finansiering af beskyttelseszoner, mens andre penge går til et rejsehold, der kan hjælpe kommunerne med at udføre arbejdet.

Pesticidindsatsen skal oprustes
Fra januar 2012 er der krav om, at en række nye stoffer undersøges i drikkevandet. Miljøministeren har desuden bedt Miljøstyrelsen handle hurtigere, hvis der findes pesticidrester i varslingssystemet for pesticider i grundvandet. Varslingssystemet består af fem almindelige landbrugsmarker placeret forskellige steder i Danmark. De fem marker sprøjtes med godkendte pesticider, hvorefter det måles, om pesticiderne trænger ned i grundvandet.

- Miljøstyrelsen skal straks reagere, hvis de finder pesticider i varslingssystemet. Styrelsen skal fremover med det samme undersøge stofferne, hvis der sker fund. Danskerne skal kunne stole på, at vandet fra hanen er i orden, siger Ida Auken.

Rigsrevisionen kritiserer desuden, at der har været forsinkelser i Miljøstyrelsens revurderinger af godkendte pesticider, Naturstyrelsens manglende orientering af kommunerne om muligheden for at påbyde rådighedsindskrænkninger for at beskytte grundvandet, og at Naturstyrelsen ikke årligt har revideret listen til brug for kommunernes kontrol af drikkevandet.

mou