Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

300 meter fra vandboringer til sprøjtede marker, tak

KRONIK Der bliver årligt lukket 100 vandboringer, og der bliver fundet rester af sprøjtegifte i hver fjerde vandboring. Kronikør Mathis Kryspin Sørensen slår til lyd for skrappere miljølovning

Af Mathias Kryspin Sørensen

Danmark havde for bare en årrække siden noget af verdens reneste drikkevand, hentet op direkte fra den danske undergrund. Sådan er situationen ikke længere. Ikke nok med, at det danske drikkevand mange steder i er i fare for at blive forurenet, så er situationen for badevandet i mange danske fjorde også ved at blive alvorlig.

Der bliver årligt lukket 100 vandboringer, og der bliver fundet rester af sprøjtegifte i hver fjerde vandboring. Derudover, så er alger og iltmangel et tilbagevendende problem i de danske fjorde.

Alt for meget kvælstof
En stor del af problemerne med forurening af det danske grundvand og alger i de danske fjorde skyldes landbrugets udledning af kvælstof og sprøjtegifte. Som situationen er i dag, så får halvdelen af de danske åer, tre fjerdedele af søerne og stort set alle fjorde mere kvælstof, end de umiddelbart kan tåle. Og grundvandet er også under et betydeligt pres fra nedsivning af især sprøjtegifte.

Den danske regering forsøger aktuelt, at udsætte Danmarks overholdelse af EU's vandmiljøkrav fra 2015 til 2027, men en udsættelse vil kun forværre den allerede dybt alvorlige miljømæssige situation for vandmiljøet i danske søer, åer og fjorde. F.eks. er plante- og dyrelivet i Odense fjord tæt på at kunne erklæres helt dødt.

Regeringen har aktuelt sat et mål for en øjeblikkelig nedbringning af kvælstofudledningen fra landbruget med 9.000 ton årligt, men en udskydelse af vandmiljøkravene vil bevirke, at en yderligere kvælstofreduktion på 10.000 ton årligt vil blive udsat til 2027. Ydermere vil regeringen kun udvide den mindst krævede afstand fra en mark, hvor der må sprøjtes til en vandboring fra de nuværende 10 meter til 25 meter. Det var ellers blevet anbefalet af afstanden var mindst 300 meter.

Langt skrappere love i nabolande
I lande som Tyskland, Sverige og Holland har de en langt skrappere lovgivning omkring udledning af sprøjtegifte og kvælstof nær vandboringer. F.eks. skal der i Holland være en minimumafstand på 75 meter, fra en vandboring til en mark hvor der må sprøjtes. En større afstand fra en mark hvor der må sprøjtes til en vandboring vil bedre kunne beskytte grundvandet mod at blive forurenet af sprøjtegifte, hvilket bl.a. er slået fast af foreningen for danske vandværker (DANVA).

Vi må i Danmark ikke tage det klare danske badevand og det rene danske drikkevand for givet. Vi bliver nødt til at værne om den danske vandkvalitet og miljøet i de danske søer, åer og fjorde. Danmarks skal leve op til EU's vandmiljøkrav i 2015 og have en mere ambitiøs lovgivning med henblik på, at nedbringe landbrugets udledning af kvælstof og sprøjtegifte. Ydermere skal vi skærpe lovgivningen, og kræve at der bliver en afstand på mindst 300 meter fra vandboringer til marker, hvor der må sprøjtes.

Det skal sikre, at der ikke bliver lukket 100 vandboringer om året, og at kvaliteten af det danske drikkevand ikke bliver unødvendigt forringet. Danmark skal igen i den miljømæssige føretrøje og være kendt som et land med fantastisk badevand og noget af verdens reneste drikkevand. Situationen er alvorlig og behovet for handling er presserende. Det er på tide vi tager ansvar. Også for miljøet.

Socialliberal blogger Mathias Kryspin Sørensen