Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hvornår er en afgørelse om sygedagpenge truffet af anden aktør?

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet to afgørelser om, hvornår en afgørelse om sygedagpenge er truffet af anden aktør og hvornår ikke

Beskæftigelsesudvalget fandt i den ene sag, at afgørelsen om sygedagpenge var truffet af anden aktør. I den anden sag fandt udvalget, at afgørelsen om sygedagpenge var truffet af kommunen og ikke af anden aktør.

I den første sag havde kommunen indgået en samarbejdsaftale med et datterselskab i en privat koncern om reduktion af udgifterne til sygedagpenge. Koncernen havde samtidig indgået en rammeaftale med et vikarbureau. En vikar, der havde truffet afgørelse om ret til sygedagpenge, var rekvireret af datterselskabet i henhold til denne vikarrammeaftale. Vikarrammeaftalen var det eneste grundlag for vikarens arbejde for kommunen.

Beskæftigelsesudvalget fandt, at aftalegrundlaget for vikarens arbejde i kommunen ikke var en klar og entydig vikaraftale. Vikaren udførte arbejdet for datterselskabet som led i datterselskabets forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen med kommunen. Datterselskabet måtte derfor anses for anden aktør.

Læs Principafgørelse 185-11 her

I den anden sag fandt Beskæftigelsesudvalget, at en vikaraftale mellem en kommune og et vikarbureau var en entydig vikaraftale. Her var der ikke tale om, at kommunen overdrog opgavevaretagelsen til vikarbureauet. Vikaren, der havde truffet afgørelse om ret til sygedagpenge, havde derfor truffet afgørelsen på kommunens vegne som en kommunalt ansat vikar og ikke som anden aktør.

Læs Principafgørelse 186-11 her