Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ankenævn uenige i Falcksager

Hjørring får blåstemplet praksis, der bliver dømt ude i Kolding
KORT NYT11. OKT 2011 14.42

HJØRRING: Beskæftigelsesankenævnet i Nordjylland har i to konkrete sager godkendt, at ansatte fra Falck Jobservice Konsulenterne har stoppet sygedagpenge. Afgørelserne fra det nordjyske nævn går dermed stik imod, hvad beskæftigelsesankenævnene i Midtjylland og Syddanmark har afgjort i over 100 lignende sager, skriver Fagbladet 3F.

Det nordjyske nævns afgørelse går også stik imod højeste instans på området, Ankestyrelsen, som i en principafgørelse har slået fast, at Kolding Kommunes overdragelse af retten til at træffe afgørelse om sygedagpengestop var ulovlig.

- Vi kan godt se, at sagerne fra Kolding Kommune på en del punkter minder om de to sager, vi har behandlet, siger Frede Fisker, fagchef hos Statsforvaltningen Nordjylland.

- Ankestyrelsen er efterfølgende ved en flertalsbeslutning nået frem til et andet resultat. Om det er på helt samme grundlag, som i vores sager kan vi ikke umiddelbart se. Vi må se på, om der er blevet fastlagt nogle principper, der gør, at vi fremtidigt skal afgøre sagerne anderledes. Det kan jeg ikke udelukke, siger han.

ka