Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kolding tabte - skal genbehandle 125 sygedagpengesager

Ankestyrelsen har givet beskæftigelsesankenævnet ret: Vikarer fra Falck Jobservice må ikke træffe myndighedsafgørelser

Af Knud Abildtrup

KOLDING:
Ankestyrelsen sætter nu en stopper for Kolding Kommunes brug af Falck Jobservice til at træffe afgørelser i sager om ret til sygedagpenge. Afgørelsen bliver dermed en økonomisk bet for kommunen, der skal genbehandle en lang række sager - efter kommunens egen vurdering omkring 125.

Gennem det seneste års tid har Kolding tabt stribevis af sager i det regionale beskæftigelsesankenævn. Nævnet har vurderet, at Falck Jobservice har truffet ugyldige afgørelser som såkaldt anden aktør. Men kommunen har anket samtlige 33  tabte sager til Ankestyrelsen.

- Vi tager naturligvis afgørelsen i Ankestyrelsen til efterretning, siger borgmester Jørn Pedersen (V) efter afgørelsen:

Hurtigt i job
- Det hele handler jo om at hjælpe det enkelte menneske under sygdom og sikre, at den sygemeldte så hurtigt som muligt kommer tilbage i job, og derfor var det et enigt byråd, der stod bag aftalen.

Baggrunden for striden er affødt af en partnerskabsaftale mellem Kolding Kommune og Falck Jobservice A/S, og et lille hjørne af denne aftale har betydet, at Kolding Kommune har hyret vikarer hos Falck-konsulenterne i det omfang, der har været behov for det i Sygedagpengeafdelingen, lyder det fra kommunen.

For Kolding Kommune er det en fleksibel ordning, idet behovet for sagsbehandlere kan være meget svingende, og derfor kan vikaransættelser være det mest hensigtsmæssige.

Dobbbeltarbejde
Kritikken har gået på, at medarbejderne fra Falck-konsulenterne ikke kan anses som vikarer, og at de derfor ikke har ret til at træffe myndighedsafgørelser, og den kritik er Ankestyrelsen med sin afgørelse enig i.

- Det er vigtigt at understrege, at denne afgørelse på ingen måde er et udtryk for, at der er truffet forkerte afgørelser i Kolding Kommune, hvilket genvurderingen af en række konkrete sager også har vist, men afgørelsen går udelukkende på proceduren for hvem, der træffer afgørelserne i sygedagpengesagerne, siger Jørn Pedersen.

- Vi må nu tage hele spørgsmålet om vikarer i Sygedagpengeafdelingen op til overvejelse, for der er naturligvis ingen mening i at lave dobbeltarbejde, og det kan meget vel blive resultatet, hvis alle de sager, der behandles af vikarer, efterfølgende skal genbehandles af en kommunalt ansat.

Seks kommuner
Det anslås i Sygedagpengeafdelingen, at det er ca. 125 sager, der nu skal genvurderes, og i afdelingen er man i fuld gang med at finde en løsning på, hvordan man kommer igennem denne bunke, uden at det går for meget ud over sagsbehandlingstiden i de løbende sygedagpengesager.

Falck Jobservice har de seneste år haft flerårige partnerskaber med seks kommuner: Kolding, Horsens, Herning, Hjørring, Holbæk og Assens. Samarbejdet går ud på at reducere kommunernes udgifter til sygedagpenge.

Hvis det ikke lykkes, får Falck Jobservice ikke betaling for deres arbejde ud fra princippet 'no cure - no pay'. Det viser aktindsigter, som Fagbladet 3F har fået.