Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Herning retter ikke bare ind på linien

Den midtjyske kommune har sine egne underkendte sygedagpengesager og OPP med Falck Jobservice - men her kommer vikarerne fra helt andre jobaktører

Af Knud Abildtrup

HERNING:
Mens Kolding nu skal igennem 146 underkendte sygedagpengesager forfra - efter at udformningen af partnerskabet med Falck Jobservice er  blevet underkendt i Ankestyrelsen - venter man i beskæftigelsesafdelingen i Herning på en særskilt afgørelse i en tilsvarende sag.

I Herning og flere andre kommuner som i Kolding tale om et Offentlig Privat Partnerskab - et OPP - med den private jobaktør, så konstruktionen ligner - og dog.

I Hjørring valgte man hurtigt at konkludere, at konstruktionen ligner så meget, at man efter principafgørelsen fra Kolding lige så godt kunne gå i gang med at vende bunken - i det nordjyske skal 100 sager tages forfra.

I Herning retter man ikke bare ind på Ankestyrelsens linie. Herfra  forklarer beskæftigelseschef Carsten Lagoni, at der for ham at se er en afgørende forskel:

Herning har godt nok også ladet vikarer sagsbehandle, og man har også et overordnet partnerskab med Falck Jobservice, men vikarerne kommer ikke som i Kolding fra Falck Jobservice,  - men fra to andre jobaktører.

Til borgernes gunst
Dermed slår Herning Kommune på, at vikarerne er underlagt kommunens ledelsesmæssige kontrol - og ikke det private firmas kontrol.

Herning fik i foråret tilbagevist 40 sager fra Beskæftigelsesankenævnet, (der ikke mente, kommunen måtte bruge en privat aktør til at afgøre sagerne, red.) og på den baggrund sagsbehandlede vi sagerne forfra, selv om vi var principielt uenige og derfor også ankede den afgørelse til Ankestyrelsen.

Efter en fornyet gennemgang fandt kommunens egne sagsbehandlere procedurefejl i 12 sager. Fejl, som Lagoni tilskriver for dårlige vikarer og for dårlig ledelsesmæssig kontrol.

Med hans udtryk blev de 12 sager rettet til borgernes gunst, samtidig med, at kommunen afventer Ankestyrelsens principielle afgørelse.

 ka