Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sygemeldte kunne ikke anke uafgjorte sager

Borgerrådgiver i Silkeborg kritiserer sagsbehandling efter gennemgang af 55 sager
KORT NYT7. OKT 2011 7.13

SILKEBORG: Borgerrådgiver Sisse Schaldemose i Silkeborg har gennemgået 55 sager om borgere, som enten havde mistet deres sygedagpenge eller var på vej til at miste dem. Hun kritiserer ifølge DR Østjyland, at kommunens sagsbehandlere har ladet sagerne ligge, fordi de ventede på udtalelser fra lægekonsulenter:

- Når kommunen udskyder afgørelserne, så står borgerne reelt uden afgørelser de kan anke over, men de står uden forsørgelse. Og hvis det trækker ud, så kan borgerne stå i to, tre, fire, fem seks og måske til otte måneder uden et indtægtsgrundlag og uden mulighed for at anke det, fordi der principielt ikke er truffet nogen afgørelse. Det er problematisk ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt.

Borgerne kan ikke få hjælp fra Ankestyrelsen, der har afgjort, at kommunerne kun må udskyde en afgørelse i op til fire uger.

- Problemet er, at der ikke er nogen sanktioner over for kommunen, og derfor bliver det svært at håndhæve, siger hun.

ka