Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hver tredje utilfreds med sagsbehandling

Silkeborgs modtagere af sygedagpenge har svaret på spørgeskemaer. Det får kommunen til at sætte gang i flere tiltag

SILKEBORG: En ny undersøgelse af borgernes oplevelse af sagsbehandlingen på ansøgninger om sygedagpenge i Silkeborg, får kommunen til at satse på øget dialog.

Undersøgelsen viser, at mange borgere har svært ved at forstå, hvordan sygedagpengesystemet fungerer. For selv om 43 pct. af de adspurgte enten er meget tilfredse eller tilfredse med den sagsbehandling, de har fået, er der stadig 34 pct., der enten er utilfredse eller meget utilfredse.

- Borgernes forventninger til at få hjælp og støtte er langtfra i overensstemmelse med den service, den aktuelle lovgivning giver os mulighed for at tilbyde dem. Vi kan desværre ikke ændre loven, men vi kan og vil give borgerne klar information om, hvad de kan og ikke kan forvente, siger Erling Prang.

Han påpeger, at en tæt dialog med borgere er nødvendig.

- Flere af deltagerne i undersøgelsen har bemærket, at sagsbehandlerne ikke haft den fornødne tid til dialog. Derfor vil det fortsat være et indsatsområde, vi har skarpt fokus på.

Fem nye tiltag
Helt konkret bliver fem nye tiltag på sygedagpengeområdet sat i søen på baggrund af den netop gennemførte undersøgelse. For det første vil der løbende og flere gange årligt blive gennemført undersøgelser af borgernes tilfredshed med Jobcentrets sagsbehandling.

- Derudover vil alle borgere få en opringning fra os, når de første gang kommer i kontakt med sygedagpengesystemet. I samtalen vil de blive informeret om, hvordan sygedagpengesystemet fungerer og om deres pligter og rettigheder, siger Erling Prang.

Kommunen vil også tilstræbe, at hver fuldtidssagsbehandler gennemsnitlig har mindre end 50 sager til sagsbehandling, så der bliver frigjort mere tid til direkte dialog med borgerne.

Et fjerde tiltag er løbende kompetenceudvikling af sagsbehandlerne.
Endelig vil der blive etableret et dialogmøde lidt senere på året.

jos

www.flickr.com/photos/breatheindigital/