Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Guldborgsund fyrer kritiske sagsbehandlere

Ifølge direktør for familie og forebyggelse har de varslede opsigelser ingen sammenhæng med sagen om ulovlig instruks.
26. APR 2021 13.12

GULDBORGSUND: Tre medarbejdere er varslet opsagt fra Guldborgsund Kommune. De kommer alle fra anbringelsesteamet, der var berørt af sagen om ulovlig instruks, skriver Lolland-Falsters Folketidende. Direktør for familie og forebyggelse Allan Ruders oplyser, at de varslede opsigelser ingen sammenhæng har med sagen om ulovlig instruks.

Sagen om ulovlig instruks betød fyring af en centerchef og foranledigede efter Ankestyrelsens mellemkomst en analyse fra konsulentfirmaet Komponent om, hvad der lå bag instruksen.

Den famøse instruks havde i november pålagt sagsbehandlerne under fyringstrusler at spare 100.000 kr. årligt på hver sagsstamme - for derefter at blive trukket tilbage. Den ulovlige melding fik en sagsbehandler til anonymt at gå til Ankestyrelsen, og byrådet til at hyre Komponent.

Hård jargon

Efter 15 interviews i afdelingen og med ledelsen fik Komponent blandt andet udsagn om "voksenskældud" både fra medarbejder til medarbejder og fra ledelse til medarbejder, en "splittet organisation", hård jargon og manglende tillid til ledelsen. 

I en fælles skriftlig støtteudtalelse skriver HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening ovenpå de tre opsigelsesvarsler, at de er "nysgerrige på, om der er sammenhæng mellem opsigelserne og forløbet omkring den ulovlige instruks og medarbejdergruppens opråb til byrådet omkring deres arbejdsvilkår. Det vil vi gå i dialog med ledelsen om".

Lolland-Falsters Folketidende har fået kendskab til stort set identiske referater fra de samtaler, alle tre medarbejdere har været til, og skriver, at det fremgår i referaterne, at "medarbejderen taler i negative vendinger om ledelsen og ledelsens faglighed. At medarbejderen ikke vil samarbejde og ikke vil kommunikere med samarbejdspartnere og borgere".

ka