DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Guldborgsund inddrager flere i undersøgelse om ulovlig instruks

Kommunaldirektøren og op mod 15 ansatte og politikere bliver involveret i undersøgelse af sagen, hvor sagsbehandlere i første omgang blev pålagt at spare 100.000 kr. på verserende børnesager.

GULDBORGSUND: Fem-seks udpegede chefer og politikere samt op mod ti sagsbehandlere bliver draget ind i den undersøgelse, der skal komme til bunds i sagen om den ulovlige instruks i Guldborgsund.

Instruksen, der siden er erkendt åbenlyst ulovlig, blev i november i første omgang sendt rundt til sagsbehandlere i Center for Familie og Forebyggelse: Økonomien nødvendiggjorde, at hver socialrådgiver måtte være med til at finde besparelser på deres verserende sager - udlagt som en decideret grønthøstermanøvre.

Dagen efter sendte centerchefen en ny mail med en mere opblødet version ud, men på baggrund af en anonym henvendelse har Ankestyrelsen udbedt sig kommunens forklaring på, hvad der skete.

Forvaltningen har erkendt, at der med de første instrukser er begået ulovlig forvaltning. Disse korrigeres dog i en tredje mail dagen efter og på to efterfølgende møder med centrets medarbejdere.

Formanden for Børn, familie og Uddannelsesudvalget Simon Hansen (S) forklarer til DK Nyt, at økonomiudvalget nu har besluttet at lade KL's konsulentfirma Komponent tage sig af en uvildig undersøgelse, og at der nu i stedet for en håndfuld personer kan drages op til 15 ansatte og politikere ind, ligesom udvalget også har ønsket kommunaldirektøren inddraget.

Ifølge Komponents oplæg og økonomiudvalgets tilføjelser skal disse interviewes:

  • Chefen for Familie og forebyggelse 
  • Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg og Familie &
    Forebyggelse
  • Formand og næstformand i udvalget for Børn, Uddannelse og Familie
  • Fem-ti rådgivere fra myndighedsområdet, som var modtagere af instruksen
  • Den interne jurist i Børn og Familie
  • Kommunaldirektøren

Økonomiudvalget ønsker endvidere, at analysen omfatter undersøgelse af, hvorledes synlig og nærværende ledelse praktiseres i afdelingen.