DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Guldborgsund-chef var ude i ulovligt grønthøsterkrav på anbragte børn og unge
Udsnit af den ulovlige instruks med håndskrevne påtegninger af en sagsbehandler, der sendte den til Ankestyrelsen.

Socialrådgiver gik til tilsynet:
Guldborgsund-chef var ude i ulovligt grønthøsterkrav på anbragte børn og unge

Centerchef blev klar over, at hans instruks til hver sagsbehandler om at spare 100.000 kr. på deres børnesager var ulovlig. Byrådet skal nu svare tilsynet.

GULDBORGSUND: Byrådet i Guldborgsund skal torsdag forholde sig til, hvordan det kommunale tilsyn under Ankestyrelsen skal svares i en sag, hvor sagsbehandlere åbenlyst ulovligt har fået krav om at hver at spare 100.000 kr. på verserende børnesager.

Baggrunden for at tage grønthøsteren i brug var, at den seneste budgetopfølgning havde vist, at en mio. kr. af et merforbrug på syv mio. kr. skyldtes ikke-rettidig sagsbehandling.

Forslag til at spare var at stoppe dobbeltforanstaltninger, hjemgive anbragte børn til deres familie og afslutning eller decimering af sager. Samtidig blev det fremhævet, at afgørelserne endelig ikke måtte begrundes med, at "Chefen har besluttet, at der skal spares penge". Sagsbehandlerne skulle altså begrunde afgørelserne fagligt og ikke økonomisk.

Trusler

Centerchefen blev allerede dagen efter den famøse mail (der kan læses side 3 i Ankestyrelsens høringsbrev) klar over, at den ville være ulovlig, og sendte en ny mail, hvor formuleringerne var blødet op. Nu handlede det om at gå serviceniveauet efter i sømmene, at blandt andet se på store forskelle på, hvad de enkelte sagsbehandlere bevilger af indsatser.

Men anonymt havde en eller flere sagsbehandlere allerede sendt den første mail til Ankestyrelsen med håndskrevne påtegninger a la "Barnets tarv?", "Lovgivning?" "Skal vi lyve?" og "Trusler". Det sidste henviste til, at chefen i den første mail beskriver, hvordan både chefernes og sagsbehandlernes job er i fare, hvis ikke der hentes syv mio. kr. på foranstaltningerne og styring af området.

Tilsynet overvejer nu en egentlig tilsynssag og har i første omgang bedt kommunen gøre rede for, hvordan byrådet sikrer, at borgerne får den hjælp, de har ret til efer lovgivningen, herunder at der ikke træffes ulovlige afgørelser over for borgerne. 

Fuld tillid fra udvalgsformand

I den besvarelse, administrationen nu har forelagt byrådet, fremgår det, at centerchefen dagen efter blev klar over, at hans instruks var ulovlig og ikke lever op til ordentlig forvaltning. Samt at den seneste instruks klart beskriver, at "formålet om at tilpasse udgiftsniveauet ikke må være på bekostning af den enkelte rådgivers konkrete socialfaglige vurdering i den konkrete sag". 

Byrådsmedlem René Christensen (DF) siger forud for byrådsmødet til TV2 Øst, at han ønsker en redegørelse, så det bliver klarlagt, hvorfor centerchefen mente, det var nødvendigt at presse medarbejderne til at spare, og om man fortsat kan have tillid til forvaltningen af området.

Simon Hansen (S), formand for børn, familie og uddannelsesudvalget, mener heller ikke, at centerchefen skulle have skrevet til medarbejderne, at de risikerede at miste deres arbejde, hvis de ikke sparede 100.000 kr. hver. Han mener dog, at der nu er blevet rettet op på de ulovlige udmeldinger og har fuld tillid til centerchefens arbejde.