Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

EU skærper tonen overfor muslingefiskeri

EU Kommissionen har onsdag endnu engang truet Danmark med en domstolssag på grund af muslingefiskeri i Limfjorden. Fødevareministeren indkalder til politiske drøftelser af sagen

Der blev sidste år indført skærpede krav til muslingefiskeri i Natura 2000-områder i Limfjorden. På trods af de skærpede krav fastholder Kommissionen i en ny skrivelse sin kritik af, at de danske konsekvensvurderinger af fiskeriet efter muslinger i følsomme naturområder ikke er gode nok.

- Kommissionens tilbagemelding indeholder som noget nyt tilsyneladende også kritik af grundlaget for at give tilladelse til at fiske muslinger i andre Natura 2000-områder end Limfjorden. På den baggrund bliver vi fra dansk side nødt til at foretage en grundig vurdering af den nye åbningsskrivelse fra Kommissionen, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S).

Muslingefiskeri foregår flere steder i landet herunder i Lillebælt, hvor der er ansøgt om nye fiskeritilladelser per 1. marts.

På baggrund af Kommissionens åbningsskrivelse er det nødvendigt at udskyde beslutningen om fornyelse af tilladelser til muslingefiskeriet i naturbeskyttelsesområdet i Lillebælt i tre uger, indtil der kan træffes en endelig beslutning om konsekvenserne af EU Kommissionens kritik. Fiskeriet i Lillebælt kan fortsætte uden for Natura 2000-områderne.

Fødevareminister Mette Gjerskov vil med det samme invitere ordførerne til en politisk drøftelse af åbningsskrivelsens betydning for muslingefiskeriet i Natura 2000-områder.

Kommissionens nye supplerende åbningsskrivelse erstatter den tidligere åbningsskrivelse, som Danmark modtog i oktober 2010. Åbningsskrivelsen kan føre til en sag om traktatkrænkelse ved EU-domstolen.

mou