Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Valget obstruerer muslingefiskeri

FV 11 Med en rent administrativ beslutning er den årlige fornyelse af fiskerilicensen til muslinge- og østersfiskere på Mors stillet i bero - på grund af valget
8. SEP 2011 8.57

MORSØ: Morsø Kommune har med stor forundring erfaret, at udskrivningen af valget har udskudt starten af muslinge- og østersfiskeriet på ubestemt tid. Vi har i kommunen meget svært ved at forstå, at et for vort i forvejen hårdt ramte område vigtigt erhverv yderligere skal lægges bureaukratiske hindringer i vejen, lyder det fra kommunen med borgmester Lauge Larsen (S) i spidsen.

Sagen er, at muslinge- og østersfiskerne hvert år skal forny deres licens til fiskeri. Den ellers normale fornyelse er dog blevet stillet i bero som følge af udskrivelsen af valget, hvad angår fiskeri i de områder (Natura 2000), hvor der skal godkendes en konsekvensvurdering. Muslingefiskeriet havde planlagt at starte sæsonen 19. september og østersfiskeriet forventer at starte i uge 41. Op mod 50 pct. af muslingefiskeriet og stort set hele østersfiskeriet foregår i områder, hvor der skal godkendes en konsekvensvurdering før fiskeriet kan gå i gang.

Før den kommende regering er operationsdygtig, kan der imidlertid gå lang tid, og dermed endnu længere tid før også godkendelser og tilladelser er på plads. Det vil naturligvis påvirke indtjening og beskæftigelse ikke bare i fiskeriet, men også i den tilhørende forarbejdningsindustri og har dermed potentielt konsekvenser for over 100 arbejdspladser, alene på Mors.

Bæredygtigt fiskeri
Fiskeriet gør løbende en indsats for at tilpasse sig de krav der stilles fx på natur- og miljøområdet. Således er der til den kommende sæson blevet udviklet en ny og mere skånsom skraber. Tidligere har erhvervet tilpasset sig miljøet på andre områder, fx med forslag om forbudszoner til beskyttelse af ålegræs og frivillige begrænsninger i fiskeriet, når bestandene har været nede i en bølgedal.

Fiskeriet efter skaldyr er således et af landets mest regulerede og selvforvaltende fiskerier, og fiskeriet gennemfører hvert forår forhandlinger med Fiskeridirektoratet om den kommende sæsons planer. Dette er også sket i år. Endelig er erhvervet som det første skaldyrfiskeri i verden blevet certificeret af den anerkendte MSC-ordning for bæredygtigt fiskeri.

Muslinger og østers er sunde fødevarer, hvilket senest blev demonstreret i et projekt på Mors gennemført af Kræftens Bekæmpelse. Derfor og fordi bestanden af den originale flade europæiske østers er unik for Limfjorden, har Morsø Kommune valgt at gøre noget særligt ud af den årlige østerspremiere med arrangementer i både København og på Mors. Også disse initiativer er i fare som følge af denne rent administrative beslutning