Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Muslingefiskere til modangreb

- Vi ødelægger ikke fjorden, siger fiskeriforening til de hårde ord fra Vejle Kommune, der ønsker fiskeriet stoppet eller begrænset
KORT NYT28. JUL 2011 8.25

VEJLE: Muslingefiskernes organisation, Danmarks Fiskeriforening, går nu i rette med Vejle Kommune, der har bedt om foretræde for Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Og formanden for Vejles Natur og miljøudvalg har sagt, at fiskeriet vandaliserer fjordens bund.

- Når man fisker på muslingebanker i dag, så fisker man på bankerne, som man finder med enten kamera eller ekkolod. Og så fisker man på bankerne og stopper, når bankerne er fisket ned til et vist niveau. Så bliver man væk derfra, indtil der vokser nye muslinger op. Det er måden, det foregår på, forklarer Allan Buch, kredsformanden for Danmarks Fiskeriforening, til DR Trekanten.

Vejle Kommune ønsker muslingefiskeriet i Vejle Fjord stoppet eller i det mindste begrlnset.

mou